Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 5

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 294
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 5 - strona 1 Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 5 - strona 2 Statystyka matematyczna i planowanie - Wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Statystyka matematyczna i planowanie...
16. ESTYMACJA PRZEDZIAŁOWA PARAMETRÓW
Metoda estymacji przedziałowej to dokonanie szacunku parametru
w postaci takiego przedziału (zwanego przedziałem ufności), który z
dużym prawdopodobieństwem obejmuje prawdziwą wartość parametru.
W zależności od przyjętych założeń otrzymuje się konkretne wzory
na przedziały ufności, w oparciu o rozkład normalny lub rozkład tStudenta.
Wykład 4/ 1
Statystyka matematyczna i planowanie...
Przedział ufności dla średniej
Model I
Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład normalny N (µ, σ).
Wartość średniej µ jest nieznana, odchylenie standardowe σ w
populacji jest znane. Z populacji tej pobrano próbę o liczebności
n elementów, wylosowanych niezależnie. Przedział ufności dla średniej
µ populacji otrzymuje się ze wzoru:
σ
σ ⎫

P ⎨ x − uα


(…)

… na prawo od uα i na
lewo od -uα wynosi po α/2. Uα jest można również wyznaczyć na
podstawie dystrybuanty z zależności:
α
Φ( uα ) = 1 −
2
(gdzie Φ(•) jest dystrybuantą rozkładu normalnego standaryzowanego),
korzystając z tablic rozkładu normalnego. Uα jest nazywane kwantylem
rozkładu normalnego.
Wykład 4/ 4
Statystyka matematyczna i planowanie...
Model II
Badana cecha w populacji generalnej ma rozkład…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz