Politechnika Śląska - strona 266

Figura złożona 2 - omówienie 2

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Przykład 2.2. Figura złożona Polecenie: Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kierunki główne dla poniższej figury. y x 2r O 2r 2r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 2r 3r 2r 3r 3r W celu wyznaczenia środka ciężkości ora...

Figura ze środkiem symetrii - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Przykład 2.1. Figura ze środkiem symetrii Polecenie: Wyznaczyć główne centralne momenty bezwładności oraz kierunki główne dla poniższej figury korzystając z metody analitycznej i graficznej (konstrukcja koła Mohra). 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r 3r Rozpatrywana figura ma środek symetrii w punkcie...

Naprężenia styczne pręta skręcanego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Przykład 7.5. Naprężenia styczne pręta skręcanego Znaleźć naprężenia styczne w obu częściach pręta cienkościennego skręcanego. Rysunek 1. Pręt skręcany Rysunek 2. Przekroje poprzeczne pręta Sztywności: (GJ S )1 2 r = G πrδ 3 , (GJ S )2 = G 2πr 3δ = 3(GJ S )1   3 δ  2 (1) Warunek ...

Naprężenia styczne przy zginaniu belki cienkościennej - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Przykład 3.7. Naprężenia styczne przy zginaniu belki cienkościennej. Wyznacz rozkład naprężenia stycznego w przekroju podporowym belki wspornikowej o przekroju cienkościennym obciążonej na swobodnym końcu pionową siłą P. Siła ustawiona jest w środku sił poprzecznych. Wyznacz położenie środka si...

Naprężenia styczne przy zginaniu nierównomiernym - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2268

Przykład 3.6. Naprężenia styczne przy zginaniu nierównomiernym. Wykorzystując wzór Żurawskiego wyznacz rozkład naprężenia stycznego w przekroju podporowym belki wspornikowej obciążonej na końcu swobodnym pionową siłą P. Wymiary przekroju poprzecznego belki podane są na rysunku zamieszczonym poni...

Obliczanie momentu plastycznego przy zginaniu - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Przykład 10.1. Obliczenie momentu plastycznego przy zginaniu Obliczy´ momenty plastyczne przy zginaniu dla nast˛ pujacych przekrojów i warto´ci granicy c e ˛ s plastyczno´ci: s 2a c r a) σpl = 2σpl = 2σpl C 6a M 3a 2a 3a r c b) σpl = σpl = σpl 6a C 2a M 2a 1 Rozwiazanie ˛...

Obliczanie obciążenia granicznego w przypadku skręcania - omówienie...

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Przykład 10.4. Obliczenie obcia˙ enia granicznego w przypadku skr˛ cania ˛z e Obliczy´ obcia˙ enie graniczne dla poni˙ szego pr˛ ta poddanego skr˛ caniu. Pr˛ t wykonany został c ˛z z e e e z jednego materiału. I II III m=M/(2l) 2M M I II l III ⁄ ⁄ l2 ⁄ l2 l2 II-II III-II...

Obliczanie obciążenia granicznego - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Przykład 10.2. Obliczenie obcia˙ enia granicznego ˛z Obliczy´ obcia˙ enie graniczne Pgr dla poni˙ szej belki. Przekrój poprzeczny i granica plastyczc ˛z z no´ci sa stałe. Graniczny moment plastyczny, przy którym nast˛ puje uplastycznienie całego s ˛ e przekroju poprzecznego wynosi Mpl . 2...