Politechnika Śląska - strona 238

Wykład - Wody podziemne

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Wykład XI Wody podziemne Formy występowania wody w skałach: - para wodna - woda higroskopijna - woda kapilarna - woda błonkowata - woda wolna (swobodna) Pochodzenie wód podziemnych: - infiltracyjne (opadowe) - kondensacyjne (z pary wodnej na obszarach suchych) - juwenilne (resztkowe - pows...

Wykład - Trzęsienia ziemi

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 721

Wykład II Tektonika płyt Trzęsienia ziemi Pangea (200mln. Lat temu) - Laurazja (dzisiejsze obszary Europy, Azji i Ameryki Pn.), Gondwana (Afryka, Ameryka Pd., Indie), część na którą składały się Antarktyda i Australia. Podstawą tektoniki...

Wykład - Czas geologiczny

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Wykład III Czas geologiczny - wiek względny i bezwzględny Metody badania wieku względnego skał: - metoda stratygraficzna - metoda tektoniczna - metoda petrograficzna - metoda paleontologiczna Metoda stratygraficzna bada wiek względny na postawie wzajemnego ułożenia warstw skalnych. Opiera się...

Wykład - Geologiczna działalność wiatru

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Wykład VIII Geologiczna działalność wiatru Erozja - mechaniczne niszczenie skał połączone z usuwaniem powstających okruchów skalnych przez: - deszcz - wody płynące - wody podziemne - wiatr - lodowce - morza, jeziora Deflacja - wywiewanie drobnych cząstek skał. Transport eoliczny Piasek tr...

Zakres tematyczny przedmiotu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Krystian Karol Probierz
 • Geologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

Zakres tematyczny przedmiotu: Pojęcia wstępne - zakres, treść i cele przedmiotu; Aktualizm geologiczny; Ziemia we Wszechświecie; Kształt, rozmiary, masa i gęstość Ziemi; Sfery Ziemi - litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera i ich powstawanie; Pole grawitacyjne, magnetyczne; Ciepło Ziemi, budowa w...

Wykład - Wszystko o podatkach

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 3 15. Wszystko o podatkach Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywan...

Wykład - Wynagrodzenie

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 4 21. Wynagrodzenie Wynagrodzenie za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco-majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone o...

Wykład - Definicja kosztów

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 5 32. Definicja kosztów Koszty - Koszt całkowity produkcji jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. 33. Podział kosztów Koszty krańcowe określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkc...

Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Iwona Paprocka
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 6 38. Kalkulacja kosztów produkcji - rodzaje i metody Obliczanie kosztu wytworzenia poszczególnych produktów może być dokonywane za pomocą różnych metod. Wybór metody zależy od rodzaju prowadzonej produkcji. Klasyfikacja produkcji: Ze względu n...

Pytania z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Monika Spilka
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679

1. Pojecie i cel komunikacji społecznej Komunikacja społeczna - proces tworzenia, przekształcania i przepływu informacji (wysyłanie danych i odbieranie informacji zwrotnych) między jednostkami (