Wykład - Wszystko o podatkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wszystko o podatkach - strona 1 Wykład - Wszystko o podatkach - strona 2 Wykład - Wszystko o podatkach - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 3
15. Wszystko o podatkach
Podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: - nieodpłatność - przymusowość - publicznoprawność - bezzwrotność
Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza - ostatecznie płaci konsument.
Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp.
16. Klasyfikacja podatków
1.) Kryterium: przedmiot opodatkowania
przychodowe - od całości wpływów z prowadzonej działalności (podatek od towarów i usług),
dochodowe - od nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania (PIT, CIT),
majątkowe - od posiadania majątku w całości lub jego składników (podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darownizn),
konsumpcyjne - od wydatków w formie "podatkowej" części ceny (VAT, akcyza).
2.) Kryterium: wymiar i pobór podatków, przerzucalność świadczenia podatkowego, zdolność świadczenia:
pośrednie - podatek wymierzany jest podmiotowi, który w rzeczywistości go "nie uiszcza" (podatek od towarów i usług, akcyza)
bezpośrednie - podatek jest wymierzany podmiotowi i on ponosi zarazem jego ciężar (PIT,CIT)
3.) Kryterium: podział wpływów z podatków między poszczególne budżety
państwowe
samorządowe
4.) Kryterium: rodzaj obciążonego elementu konstrukcyjnego podatku
osobowe
rzeczowe
5.) Kryterium: rodzaj stawki podatkowej
kwotowe
proporcjonalne (stałe)
procentowe (wyszczególniona zostaje skala podatkowa) progresywne (przyspieszona, liniowa, opóźniona (PIT)).
degresywne.
regresywne.
Typy podatków wg klasyfikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Podatki dochodowe podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz