podatki - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
podatki - omówienie  - strona 1 podatki - omówienie  - strona 2 podatki - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Podatek dochodowy od osób prawnych- wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych z 1991r, podstawę opodatkowania i wysokość określa wyżej wymieniona ustawa.
Podatek jest uzależniony od osiąganego przez przedsiębiorstwo dochodu, musza one na
rachunek Urzędu Skarbowego, co miesiąc do 20 dnia wpłacać zaliczki za miesiąc poprzedni.
W latach 92-96 było 40% od 2006r. stawka podatku wynosi 19%.
Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych- pracodawca zobowiązany jest do
dokonywania wpłat na ten podatek w wysokości 18% od dochodu pracowników do dochodu
pracownika 85520zł, muszą go odprowadzić do 20 bieżącego miesiąca
Podatek VAT-podatkowi podlega sprzedaż towarów oraz odpłatne świadczenie usług, a także
eksport i import towarów i usług. Należność podatkowa z tytułu podatku VAT określana jest
z formuły:
Np= Pz- Pc gdzie:
Np- należność podatkowa
Pz- podatek należny(podatek obliczony od sprzedaży towarów i usług oraz od czynności
zrównanych ze sprzedażą)
Pc -podatek naliczony(podatek zapłacony przez podatnika przy zakupie lub imporcie towarów
i usług
Skala podstawowa to 23%, stawki obniżone to 5% i 8% oraz skala zerowa. Przedsiębiorca jest
zobowiązany do obliczenia podatku należnego i naliczonego na podstawie ewidencji zakupu
środków trwałych i WNiPr, materiałów, surowców ora ewidencji ze sprzedaży, a także do
terminowego wyklarowania i wpłacania tego podatku.
Podatek akcyzowy-określa ustawa z 2004roku, która określa zasady i tryb wprowadzania do
obrotu wyrobów objętych akcyzą, a także oznaczenia tych wyrobów(znakami akcyzy).
Wyroby akcyzowe podzielono na:
I.Wyroby akcyzowe zharmonizowane (ropa naftowa, paliwa napędowe, oleje opałowe, gaz
ziemny, napoje alkoholowe(piwa, wina, wódki, likiery), wyroby tytoniowe)
II.Wyroby akcyzowe niezharmonizowane ( samochody osobowe, kosmetyki, wyroby
luksusowe(jachty, broń myśliwska, futra), energia elektryczna)
Podatkom akcyzowym podlega produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych i
niezharmonizowanych, sprzedaż tych wyrobów oraz eksport i import tych wyrobów, a także
nabycie i dostawa wewnątrz UE.
Podatek celny(cła)- reguluje ustawa, prawo celne oraz Kodeks Celny. Ustawa i Kodeks Celny
reguluje zasady i tryb przywozu towaru na polski obszar celny oraz wywozu towarów z
polskiego obszaru celnego, a także związane z tym prawa i obowiązki osób oraz uprawnienia
i obowiązki organów celnych. Ustawa Prawo Celne reguluje w zakresie uzupełniającym
przepisy prawa UE dotyczące przywozu towarów i wywozu towarów z tego obszaru, zasady
postępowania z towarami objętymi wspólną polityką rolną, sposób przekazywania informacji
do celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami UE. Podatek
celny jest zobowiązaniem podatkowym popieranym przez państwo w związku z
wprowadzaniem towaru na polski obszar celny lub z jego wyprowadzeniem z polskiego
obszaru celnego. Obejmuje:
-cła i opłaty związane z przywozem towarów
-należności celne wywozowe(cła i inne opłaty związane z wywozem towaru)
Cło jest określane na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz