Wykład - Wynagrodzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Wynagrodzenie - strona 1 Wykład - Wynagrodzenie - strona 2 Wykład - Wynagrodzenie - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 4
21. Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za pracę to obligatoryjne, wypłacane co najmniej raz w miesiącu świadczenie o charakterze przysparzająco-majątkowym, należne pracownikowi od pracodawcy, zasadniczo za czas pracy w umówionym rozmiarze, ustalone odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości świadczonej pracy.
Wynagrodzenie za pracę jest istotnym elementem stosunku pracy, bez którego ta kategoria
prawna istnieć nie może. Odpłatność za świadczoną pracę jako element charakterystyczny dla
stosunku pracy wyłącza możliwość wykonywania pracy w sposób nieodpłatny, dlatego
wszelkie odmienne ustalenia stron w tym zakresie są z mocy prawa nieważne (art. 84 K.p.)
24. Funkcje banku
Funkcje banku w zakresie wymiany, przechowywania, transportu środków i finansowania
Wszystkie usługi wykonywane przez bank są świadczone za pomocą pieniądza. Środki pieniężne:
pieniądz przedmiotowy pieniądz gotówkowy pieniądz handlowy pieniądz bankowy
Początkowo wymiana miała charakter bezpośredni, towar za towar, co bardzo utrudniało wymianę. Pieniądz wymienny nie był dobry, ulegał zniszczeniu był trudny w przechowywaniu. Powstał pieniądz w postaci kawałków kruszcu. posiadały małą objętość, były trwałe, łatwo podzielne. Powstał wówczas problem, jak wycenić dany kawałek kruszcu. Zaczęto odciskać stempel, urzędowo podkreślano jego wartość. I tak powstały pierwsze monety, pieniądz gotówkowy. W momencie, gdy powstały monety, powstały pierwsze banki ok. VI w p.n.e. Wobec różnorodności monet potrzebna była instytucja, która dokonała wymiany jednych monet na drugie. Bank - stół, ława, - bankier wykładał stosiki monet i dokonywał wymiany. W ten sposób powstała pierwsza funkcja banku, która ma zastosowanie również obecnie czyli funkcja wymiany. Również obecnie banki przeprowadzają wymianę jednaj waluty na inną. Funkcja depozytowa - banki zaczęły przyjmować pieniądze na depozyty. Przechowywanie w domu środków pieniężnych było niebezpieczne. Bankier na co dzień przechowywał różne ilości monet, więc posiadał odpowiednie zabezpieczenie. Bankier musiały zwrócić te same monety, które przyjął do depozytu. Depozyt regularny. Wówczas opłaty składał zlecający przechowanie środków pieniężnych. Bankierzy zaczęli używać tych środków pieniężnych do udzielania pożyczek. Depozyt regularny przekształcił się w depozyt nieregularny. W przypadku używania złożonych środków pieniężnych do udzielania pożyczek, depozyty zostały oprocentowane, bankier płacił składającemu depozyt. Bank w oparciu o przyjęte depozyty udzielał pożyczek i w ten sposób wykształciła się kolejna funkcja banku - funkcja finansowania.

(…)

… rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym Dostarczeniu informacji cenowej , co stwarza możliwości podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze Stworzeniu warunków do transformacji środków inwestowania (pod względem czasu ,wielkości i ryzyka)
29. System ELIXIR
System ELIXIR do rozliczeń pieniężnych wykorzystuje elektronikę, co powoduje, że zbędne staje się przesyłanie dokumentów papierowych, komunikacja między bankami a KIR może być realizowana przy użyciu łączy telekomunikacyjnych. Zbiory z danymi mogą być również przekazywane na nośnikach magnetycznych (dyskietkach), dostarczonych do BRIR transportem własnym lub pocztą regionalną KIR. W systemie ELIXIR wbudowane zostały mechanizmy zabezpieczające, które operują tzw. podpisem cyfrowym wg odpowiedniego algorytmu. Każdy bezpośredni użytkownik systemu dysponuje parą kluczy, z których jeden (prywatny) znany jest tylko jemu, natomiast drugi (publiczny) znają wszyscy (jego potencjalni kontrahenci). Użytkownik wysyłający zbiór ze zleceniami dołącza do niego dodatkową informację, tzw. podpis cyfrowy, ustalany na podstawie zawartości zbioru i wartości klucza prywatnego. Odbiorca tego zbioru posługując się kluczem publicznym nadawcy, sprawdza…
…) przede wszystkim sprawuje nadzór nad działalnością banków. Organem wykonawczym Komisji, realizującym i koordynującym decyzje oraz określone przez nią zadania jest, wydzielony organizacyjnie w strukturze NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego.

… skrytek sejfowych;
działalność komercyjna prowadzona nie tylko przez banki może:
obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych, z tym że ich łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu nie może przekroczyć 15% funduszu własnego banku; zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz