bankowość - konspekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bankowość - konspekt - strona 1 bankowość - konspekt - strona 2 bankowość - konspekt - strona 3

Fragment notatki:

Konspekt z przedmiotu „Bankowość”
System bankowy
Banki komercyjne Bank centralny, jego rola i zadania
Polski system bankowy, NBP, RPP, nadzór bankowy, BFG, KIR, prawodawstwo bankowe
Polityka pieniężna
Rynek finansowy i pieniężny
Inflacja i bezrobocie
Operacje bankowe
Rachunki bankowe
Depozyty bankowe
Kredyty bankowe
Ryzyko bankowe
Tematy dodatkowe nieobowiązkowe:
Faktoring Leasing
Oprocentowanie rachunków bankowych
Część I
System bankowy
System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych oraz normy określające wzajemne powiązania między elementami tego systemu oraz stosunki z otoczeniem. Elementami tego systemu są banki.
Bank można zdefiniować jako przedsiębiorstwo usługowe, którego działalnością są operacje pieniężne, czyli udzielanie kredytów i zdobywanie środków potrzebnych na te kredyty, czyli gromadzenie w formie depozytów wolnych pieniędzy w gospodarce.
Warunki działania banku są dzielone są na wewnętrzne i zewnętrzne.
Warunki wewnętrzne to pracownicy, operatywne zarządzanie, przepływ informacji oraz zasoby pieniądza, jakim bank dysponuje.
Warunki zewnętrzne zwane także otoczeniem, to część gospodarki, z którą bank jest powiązany. Elementami otoczenia są:
klienci banku,
właściciel banku,
konkurencja,
polityka pieniężna,
interes społeczny.
Funkcje systemu bankowego:
tworzenie mechanizmów gromadzenia środków oraz ich inwestowania w różne przedsięwzięcia
zapewnienie możliwości dokonywania płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi - transfer w czasie i ponad granicami
zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym
zapewnienie informacji cenowej, co stwarza możliwości podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze
stworzenie warunków do transformacji środków inwestowania (pod względem czasu, wielkości i ryzyka)
Zasadniczy podział banków obejmuje:
banki (emisyjne) centralne
banki komercyjne
banki inwestycyjne
banki uniwersalne
Dokumenty Unii Europejskiej dokładnie precyzują usługi, jakie banki mają świadczyć. W dokumentach tych banki dzielą się na komercyjne (depozytowo-kredytowe) (commercial banks) i banki inwestycyjne (investment banks), a także banki uniwersalne, świadczące usługi zarówno banków komercyjnych, jak i inwestycyjnych.


(…)

… udziałem Skarbu Państwa: np. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
banki z niewielkim udziałem Skarbu Państwa i przewagą kapitału zagranicznego: Bank Handlowy SA, Bank Pekao SA, Bank Śląski SA, Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, BIG Bank Gdański SĄ,
oddziały banków zagranicznych: np. Dresdner Bank (Polska) S.A., Citibank (Poland) S.A., Credit Lyonnais Bank Polska S.A., Deutsche Bank Polska S.A.
Banki specjalistyczne:
państwowy: Bank Gospodarstwa Krajowego
banki z większościowym udziałem Skarbu Państwa lub funduszy państwowych: np. Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego SĄ,
inne banki
regionalne banki rolne,
banki spółdzielcze rolnicze i rzemieślnicze,
kasy oszczędnościowe - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
Do instytucji związanych z polskim systemem bankowym…
… centralnego.
Pieniądz bezgotówkowy (żyrowy, wkładowy, księgowy, bankowy, elektroniczny)
Na pieniądz bezgotówkowy składają się depozyty bankowe (a'vista i terminowe). Pieniądz ten do obrotu wprowadzany jest za pomocą instrumentów takich jak: polecenie przelewu, czek, karta kredytowa, karta płatnicza.
Wyróżnia się pieniądz bezgotówkowy banku centralnego związany z operacjami tego banku i pieniądz bezgotówkowy…
…. 938),
ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków z dn. 3 lutego 1993 r. (Dz.U. Nr 18, poz. 82),
ustawa o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej z dn. 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 369 z późniejszymi zmianami),
ustawa o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej z dn. 14 czerwca 1996 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 406),
ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140/1997, poz. 940, Dz.U. Nr15/2001, poz. 148),
ustawa o uporządkowaniu stosunków kredytowych z dn. 28 grudnia 1989 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 440),
ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dn. 6 grudnia 1996 r. (Dz.U. Nr 149, poz. 703),
ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym z dn. 14 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 4/1995…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz