Wykład - Czas geologiczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Czas geologiczny - strona 1 Wykład - Czas geologiczny - strona 2

Fragment notatki:

Wykład III
Czas geologiczny - wiek względny i bezwzględny
Metody badania wieku względnego skał:
- metoda stratygraficzna
- metoda tektoniczna
- metoda petrograficzna
- metoda paleontologiczna
Metoda stratygraficzna bada wiek względny na postawie wzajemnego ułożenia warstw skalnych. Opiera się na kilku zasadach:
- zasadzie superpozycji, zgodnie z którą osady młodsze spoczywają na osadach starszych
- zasadzie pierwotnego poziomego ułożenia warstw skalnych
- zasadzie, zgodnie z którą procesy prowadzące do zaburzenia pierwotnego ułożenia warstw muszą być młodsze od tych osadów
Metoda tektoniczna pozwala określić wiek ruchów skorupy ziemskiej.
Metoda petrograficzna pozwala określić, w jaki sposób dana skała powstała oraz jakie warunki panowały na Ziemi na podstawie składu mineralnego skały oraz jej struktury i tekstury.
Przykładowo może być stosowana w archeologii metoda datowania hydratacji obsydianu.
Metoda paleontologiczna pozwala określić wiek względny skał na podstawie zawartych w nich skamieniałości przewodnich. Skamieniałości przewodnie - szczątki organizmów, które żyły w danych epokach geologicznych na dużym obszarze i w krótkim okresie czasu.
Metody badania wieku bezwzględnego
Metody radiometryczne - izotopowe - polegają one na badaniu zawartości w skale pierwiastka radioaktywnego i pierwiastka, który powstaje na skutek rozpadu tego pierwszego. Każdy pierwiastek po pewnym czasie ulega rozpadowi. Okres, jaki mija do momentu, kiedy ze 100% izotopu zostanie 50% nazywamy czasem połowicznego rozpadu. Porównując ilość izotopu i pierwiastka wtórnego oraz znając czas połowicznego rozpadu izotopu możemy określić wiek bezwzględny skały.
Ponadto wyróżniamy dendrochronologię i warwochronologię.
Metody izotopowe:
- metoda węglowa (14C) pozwala na datowanie obiektów nie starszych niż 70 tysięcy lat
- metoda ołowiowa - do badanie wieku bezwzględnego najstarszych skał na Ziemi, gdyż czas połowicznego rozpadu 138U wynosi 4,5 miliarda lat.
- metoda potasowo-argonowa (40K 40Ar) - do oceny wieku minerałów potasu, zwłaszcza muskowitu
- metoda rubidowo-strontowa (87Rb 87Sr) - do oceny wieku minerałów potasu (mik i skaleni)
Dendrochronologia i warwochronologia
Dendrochronologia - to jedna najdokładniejszych metod badania wieku bezwzględnego skał (do 1 roku). Zasięg czasowy bardzo ograniczony.
Warwochronologia - polega na badaniu deglacjacji zlodowacenia skandynawskiego na postawie ilości warw w jeziorach zastoiskowych, tworzących się czoła wycofującego się lądolodu.

(…)

… milionów lat temu) - gwałtowny rozwój roślinności.
Karbon (354 - 290 milionów lat temu) - ogromne drzewa, paprotniki, roślinność bagienna.
Mezozoik:
Era mezozoiczna (225 milionów lat temu) przyniosła „eksplozję” życia na Ziemi. Powstały głównie lasy iglaste, wśród których żyły stada dinozaurów i małe ssaki (trias).
W okresie jury morzach pływały amonity a powietrzem zawładnęły ptaki. Wiele wskazuje…
….
Paleogen (65 - 23,8 milionów lat temu) - ssaki „archaiczne” - gatunki przystosowane do życia w tropikach.
Neogen (23,8 - 1,8 milionów lat temu).
Plejstocen (1,8 miliona - 8 tysięcy lat temu).
Holocen (8 tysięcy lat temu do dziś).
2

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz