Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna - strona 1 Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna - strona 2 Podstawowe pojęcia - Geologia historyczna - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe pojęcia Geologia historyczna - zajmuje się dziejami Ziemi, historią skorupy ziemskiej, a także życia organicznego;
GEOCHRONOLOGIA Kompleksowy zespół procedur umożliwiających ustalenie wieku skał lub procesów geologicznych. Do podstawowych procedur geochronologii należy:
badanie następstwa warstw skalnych;
badanie niezgodności w ułożeniu warstw skalnych;
badanie szczątków kopalnych roślin i zwierząt występujących w warstwach skalnych;
Za pomocą procedur tego rodzaju określić można:
względny wiek badanych warstw skalnych;
bezwzględny wiek skał w latach oznaczony na podstawie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych;
WIEK WZGLĘDNY : Wiek zdarzeń geologicznych i ich efektów (skał. Struktur tektonicznych itd.), wyrażony przez porównanie z innymi zdarzeniami i ich efektami;
Ustalenie relacji która skała jest młodsza, a która starsza:
Zasada superpozycji (nadległości) - przy braku zaburzeń tektonicznych wyżej leżące warstwy skał osadowych są młodsze od warstw leżących pod nimi; Zasada przeci nania - jeżeli jakieś ciało geologiczne, bądź struktura geologiczna, przecina granice innego ciala geologicznego, wówczas ciało przecinające jest młodsze od przecinanego. Skały przecięte intruzją magmową są od tej intruzji starsze;
Zasada zawierania (ink luzji) - jeżeli jakaś skała zawiera fragmenty innej skały to fragmenty te są starsze od skały, która je zawiera;
Zasada sukcesji biotycznej (W. Smith) - różne warstwy skalne zawierają im tylko właściwe zespoły skamieniałości, które nie występują ani w warstwach leżących wyżej, ani niżej. Zespoły faunistyczne w tych samych warstwach, występujących nawet w regionach oddalonych od siebie, są takie same i wykazują tą samą kolejność. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że ewolucja organizmów zachodziła bardzo powoli, ale stale;
Profil stratygraficzny Są to chronologicznie uporządkowane skały, przedstawione w postaci kolumny, odzwierciedlający relacje wiekowe poszczególnych wydzieleń skalnych, w którym starsze warstwy umieszczone są pod młodszymi;
Każdy profil stratygraficzny składa się z jednostek litostratygraficznych, tj. odrębnych zespołów skalnych rozpoznawalnych w terenie. Jednostka litostratygraficzna jest to zespół skał różniących się cechami fizycznymi i chemicznymi (litologicznymi) od zespołów występujących w sąsiedztwie;
Niezgodność : Duże luki w profilu stratygraficznym, powstałe wskutek długotrwałej przerwy w sedymentacji. Wzdłuż powierzchni niezgodności często kontaktują ze sobą bardzo odmienne skały, bądź warstwy różnie zalegające


(…)

…;
Dendrochronologia;
Warwometria;
Metody izotopowe:
Polegają one na badaniu zawartości w skale pierwiastka radioaktywnego i pierwiastka, który powstaje na skutek rozpadu tego pierwszego. Każdy pierwiastek po pewnym czasie ulega rozpadowi. Okres jaki mija do momentu kiedy ze 100% izotopu zostanie 50% nazywamy czasem połowicznego rozpadu. Porównując ilość izotopu i pierwiastka wtórnego oraz znając czas połowicznego rozpadu izotopu możemy określić wiek bezwzględny skały. potas - argon;
Rubid - stront;
Uran - ołów;
14C;
Po kolejnych okresach rozpadu aktywność radionuklidu zmniejsza się do 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 itd. wartości początkowej. Dzięki temu można przewidzieć jaką aktywność będzie miała dowolna substancja w dowolnym momencie w przyszłości. Metoda Potas - Argon:
Potas wchodzi w skład takich pospolitych minerałów jak: łyszczyki, skalenie potasowe, hornblenda;
Najbardziej wiarygodne dane o wieku geologicznym można uzyskać z law wulkanicznych i innych skał, które nigdy nie były głęboko pogrążone głęboko w skorupie ziemskiej;
Problem: możliwość ucieczki argonu poza układ, co jest możliwe przy wysokiej temperaturze;
Metoda Rubid - Stront:
Metoda oparta na reakcji, w której radioaktywny rubid 87Rb przechodzi w izotop strontu 87Sr;
W ilościach śladowych 87Rb występuje w mikach, skaleniach potasowych, piroksenach, amfibolach i oliwinach;
Badamy skały magmowe i metamorficzne;
Problem: każdy minerał zawierający rubid, pierwotnie zawiera niewielką ilość pierwotnego strontu. Na etapie obliczeń musimy uwzględnić poprawkę na stront pierwotny, odejmując ilość pierwotnego strontu od całkowitej ilości tego pierwiastka;
Metoda Uran…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz