Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi - wykład - strona 1 Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi - wykład - strona 2 Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temperatura i ciśnienie wewnątrz Ziemi:
Temperatura i ciśnienie rosną wraz z głębokością. Stwierdzono że na głębokości 15km temperatura wynosi około 450°C. Jednakże na głębokości 120km temperatura rośnie do 1200°C. Na głębokości 10km ciśnienie wynosi około 270*105Pa, a na głębokości 100km wynosi 2700*105Pa.
Istnieją dwa parametry opisujące zmiany temperatur z głębokością:
1) stopień geotermiczny - jest to liczba metrów na które przypada wzrost temperatury o 1°C
2) gradiet geotermiczny - to liczba stopni o które temperatura rośnie na każde 100m głębokości.
Stopień geotermiczny:
Kopalnia węgla brunatnego w Czechach - 5m
Górny Śląsk 31-35m
Pisz (Mazury) 70m
Kopalnia złota RPA 110m
Krzywy Róg 120m.
Na stopień geotermiczny wpływają:
1) rodzaj skał i ich przewodnictwo cieplne
2) typ budowy geologicznej
3) warunki wodne
4) występowanie wulkanizmu i zjawiska powulkaniczne
5) występowanie wgłębnych ognisk magmowych
Pole magnetyczne Ziemi (magnetyzm ziemski):
Bieguny magnetyczne Ziemi nie pokrywają się z biegunami geograficznymi. Kąt między osią magnetyczną Ziemi a osią obrotu wynosi 11,5°. Bieguny magnetyczne stale przemieszczają się.
Elementy pola magnetycznego:
Natężenie całkowite (F)- składowa pozioma (H), składowa pionowa (Z)
Deklinacja - kat zawarty między południkiem magnetycznym a południkiem geograficznym w miejscu pomiaru. Wyniki pomiaru deklinacji przedstawia się na mapach, rysujemy linie zwane izogonami.
Izogony - linie na mapie łączące punkty o tej samej wartości deklinacji.
Linie łączące punkty o deklinacji równej 0 nosi nazwę agony.
Arogona - linia zerowej deklinacji Inklinacja - kąt zawarty między wektorem ziemskiego pola magnetycznego a płaszczyzną poziomą. Innymi słowy jest to odchylenie igły magnetycznej od płaszczyzny poziomej.
Izokliny - to linie na mapie łączące punkty o tej samej wartości inklinacji.
Izodynamy - linie stałego natężenia pola magnetycznego na powierzchni Ziemi
Zmiany deklinacji magnetycznej mają 3-jaki charakter:
zmiany wiekowe rzędu 10-tych części stopnia na rok i wynikają one z przemieszczania się biegunów magnetycznych Ziemi
zmiany roczne, sezonowe o wartości kilku minut w ciągu roku
dobowa od 4min na równiku do 15 min na biegunie
Pole magnetyczne Ziemi zmienia co jakiś czas swój kierunek (ulega odwróceniu). Przyczyny tych zmian nie zostały poznane. Dowody na inwersje pola magnetycznego zostały ujawnione na podstawie badań niektórych typów law i skał głębokomorskich. Maję one zdolność zapisu paelomagnetycznego. Do celów praktycznych bada się również zmiany natężenia pola magnetycznego. Lokalne odchylenia wartości natężenia od wartości typowych, nazywane są anomaliami magnetycznymi. Występowanie może być przydatne w poszukiwaniach złóż w kopalniach np. żelaza, chromu, niklu.

(…)

… element to nazwa pierwiastka będącego produktem rozpadu promieniotwórczego.
Zakładamy że max zawartość izotopu promieniotwórczego w skale jest w momencie jej powstania. Od momentu powstania skały izotop zaczyna ulegać rozkładowi z czym jego zawartość w skale się zmniejsza, systematycznie zwiększa się natomiast zawartość produktów rozpadu danego izotopu promieniotwórczego.
Zakładamy również że od momentu powstania skały izotop promieniotwórczy nie był do niej dostarczany ani też nie dochodziło do jego ubytku (co mogło by mieć miejsce w wyniku różnych procesów geologicznych).
Aby obliczyć wiek badanej skały konieczna jest znajomość 3 elementów:
1) okres połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego - jest to czas w którym rozpadowi ulega połowa jąder atomowych danego izotopu promieniotwórczego. Wartość tej stałej jest różna dla każdego izotopu promieniotwórczego. Okres połowicznego rozpadu opisuje tempo w jakim zachodzi rozpad promieniotwórczy.
2) zawartość izotopu promieniotwórczego w skale
3) zawartość produktów rozpadu promieniotwórczego skał
Ograniczenie w stosowaniu metod badania wieku bezwzględnego:
1) izotopy promieniotwórcze nie są powszechne
2) jeśli zawartość izotopu prom w skale…
… określonej kolejności, np.: skały gipsowo-solne które powstają w następującej sekwencji: gips - anhydryt - sól kamienna - sole potasowo-magnezowe. Takie następstwo warstw nazywamy cyklotemem.
3) metoda korelacji litologicznej - wykorzystuje ona cechy skał takie jak: barwa, struktura, skład mineralny, obecność rzadkich minerałów i inne. Stosujemy ją w odniesieniu do kilku profili występujących na danym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz