Pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z egzaminu - strona 1 Pytania z egzaminu - strona 2

Fragment notatki:

1. Pojecie i cel komunikacji społecznej Komunikacja społeczna - proces tworzenia, przekształcania i przepływu informacji (wysyłanie danych i odbieranie informacji zwrotnych) między jednostkami (komunikacja interpersonalna), grupami i organizacjami społecznymi.
Celem komunikacji społecznej jest stałe i dynamiczne kształtowanie, modyfikacja lub zmiana wiedzy, postaw i zachowań zgodnie z interesami i wartościami oddziaływującymi na siebie nadawców i odbiorców.
2. etapy komunikowania się 3. wymiecnić prawa komunikowania się a) nie można nie komunikować się; b) interakcje składają się z dwóch wymiarów: treści i związku; c) interakcja opisuje sposób w jaki ludzie akceptują wydarzenia; d) wiadomości są werbalne, cyfrowe, niewerbalne; e) wymiary komunikacji są syntetyczne albo komplementarne.
4. komponenty systemu komunikowania się a) ludzie (źródło, nadawca, odbiorca); b) wiadomości; c) kanały; d) szum; e) sprzężenie zwrotne; f) kontekst sytuacyjny;
5. cechy dobrego słuchacza a) motywy; b) obiektywizm; c) cierpliwość; d) wnikliwość; e) dokładność; f) otwartość; g) wrażliwość; h) wsparcie; i) szczerość;
6. wymienić typy słuchania a) informacyjne; b) oceniające; c) empatyczne; d) nierefleksyjne; e) refleksyjne
7. klasyfikacja pytań I. Zakres odpowiedzi: a) otwarte i rozstrzygające; b) zamykające odpowiedź; II. Panowanie nad odpowiedziami: a) ogólne; b) bezpośrednie; c) sterowane; d) służące rozpoznwaniu faktów;
e) przydatne do poznawania opinii;
8. rodzaj komunikowania się niewerbalnego a) wielokanałowe; b) względnie spontaniczne; c) względnie dwuznaczne; d) zdeterminowane kulturowo; e) sprzeczne z tym, o czym się mówi;
9. funkcje komunikowania się niewerbalnego a) zastępuje werbalne wypowiedzi; b) uzupełnia przekaz słowny; c) akceptuje zgodne przekazy werbalne; d) reguluje kierunek rozmowy; e) komunikuje emocje
10. formy komunikowania się niewerbalnego a) kinezyjna; b) proksemiczna; c) pozajęzykowa (paralingwistyczna);
11. wymiary komunikowania proksemicznego a) dystans potrzebny między nadawcą a odbiorcą i związana z nim poza ciała; b) orientacja w przestrzeni
12. struktura wypowiedzi a) wstęp; b) częśc główna; c) zakończenie
13. typy barier komunikacyjnych

(…)

…; j) percepcja;
14. wymienić błędy percepcyjne a) ślepota poznawcze; b) mechanizm projekcji; c) uproszczenie poznawcze; d) dialog głuchych; e) wrogość akustyczna; f) substytucje celów
15. wymienić techniki poprawy komunikowania się
I. Techniki nadawcy: sprzężenie zwrotne, przejawianie wrażliowości na potrzeby odbiorcy, bycie wiarygodnym; II Techniki odbiorcy: przejawianie umiejętności słuchacza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz