egzamin techniki komunikacyjne dr.B.Barańska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2072
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin techniki komunikacyjne dr.B.Barańska - strona 1 egzamin techniki komunikacyjne dr.B.Barańska - strona 2

Fragment notatki:


"1. Komunikacja interpersonalna to:
a) komunikowanie z samym sobą
b) komunikowanie z publicznością
c) komunikowanie instytucjonalne
d) komunikowanie zapośrednicze
e) komunikowanie bezpośrednie "
"10. Konflikt, to:
a)zła zarządzenia
b)niewłaściwi ludzie
c)zawsze występuje w grupie społecznej
d)jest nieodłącznym elementem w komunikowaniu grupowym
e)jest potrzebny
f)jest niepotrzebny, wprowadza nieporządek"


Komunikacja interpersonalna to:
a) komunikowanie z samym sobą
b) komunikowanie z publicznością
c) komunikowanie instytucjonalne
d) komunikowanie zapośrednicze
e) komunikowanie bezpośrednie Poziomy komunikowania interpersonalnego to:
a) poziom fatyczny
b) poziom masowy
c) instrumentalny
d) grupowy
e) międzygrupowy
f) empatyczny
Cechy komunikacji niewerbalnej:
a)gest
b)słowa
c)kinetyka
d)parajęzyk
e)pismo
f)przestrzeń
g)mimika
h)pantominika i)chromenika
Cechy zachowania agresywnego to:
a)wysoki ton
b)nerwowość
c)uległość
d)presja
e)czerwienienie się
f)oddalanie się
g)przybliżanie się
h)uśmiech
Człowiek jest komunikatywny, gdy:
a)inny go rozumieją
b)sam siebie rozumie
c)inni postępują zgodnie zjego zaleceniami
d)potrafi wyegzekwować zachowanie
e) gdy jest zrozumiały zgodnie z intencją nadania komunikatu
Przestrzeń bezpieczeństwa psychologicznego to:
a) odległość bezpieczna na wyciągnięcie rąk
b)odległość między osobami nieznajomymi
c)odległość między nie lubiącymi się osobami
d)odległość, której nikt nie może przekraczać
e)odległość dobrego przepływu informacji uzależniona od stopnia zażyłości osób komunikatywnych
Cechy autoprezentacji:
a)jest dobrowolna
b)jest manipulacją, wrażeniem
c)zarządza wizerunkiem
d)jest aktywna
e)nie jest prawdziwa
f)jest nie etyczna
g)zjednuje przyjaciół
h).... pokazania się z jak najlepszej strony
Nadawca komunikatu:
a)osoba
b)instytucja
c)rzeczy
d)grupa społeczna
e)wartość
f)idea
g)przekaz
h)informacja
Opinia publiczna cechuje się:
a)masowością
b)niewiarygodnością
c)jest wyrazicielem emocji liderów
d)jest wynikiem działalności mas mediów
e)nie jest wyrazicielem opinii grupy sprawującej władze
Konflikt, to:
a)zła zarządzenia
b)niewłaściwi ludzie
c)zawsze występuje w grupie społecznej
d)jest nieodłącznym elementem w komunikowaniu grupowym
e)jest potrzebny
f)jest niepotrzebny, wprowadza nieporządek
Komunikacja interpersonalna jest:
a)uwarunkowana kulturowo
b)występuje niezależnie od kultury
c)uzależniona od ekonomii
d)uzależniona od cywilizacji
e)jest wynikiem rozwoju społecznego
f)zależy od polityki
g)ma swe korzenie w przeszłości historycznej
h)uzależniona od mediów
Komunikowanie wewnętrzne:
a)spontaniczne
b)typowe dla organizacji


(…)

… na:
a)nieczytelności komunikatów niewerbalnych
b)sprzecznych komunikatach komunikacji werbalnej i niewerbalnej
c)celowym nieprawdziwym użyciem sygnałów werbalnych w wypowiedzi Bariery utrudniające słuchanie to:
a)porównywanie
b)domyślanie się
c)przygotowanie odpowiedzi
d)filtrowanie (miało chyba być flirtowanie. Tak jak jest mam na kartce)
e)osądzanie
f)kojarzenie
g)udzielanie rad
h)sprzeciwianie się
i)uśmiechanie…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz