Techniki komunikacyjne - testy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 854
Wyświetleń: 6762
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki komunikacyjne - testy - strona 1 Techniki komunikacyjne - testy - strona 2 Techniki komunikacyjne - testy - strona 3

Fragment notatki:...7. Cechy autoprezentacji:
a) jest dobrowolna
b) jest manipulacją, wrażeniem
c) zarządza wizerunkiem
d) jest aktywna
e) nie jest prawdziwa
f) jest nie etyczna
g) zjednuje przyjaciół
h).... pokazania się z jak najlepszej strony

8. Nadawca komunikatu:
a) osoba
b) instytucja
c) rzeczy
d) grupa społeczna
e) wartość
f) idea
g) przekaz
h) informacja

9. Opinia publiczna cechuje się:
a) masowością
b) niewiarygodnością
c) jest wyrazicielem emocji liderów
d) jest wynikiem działalności mas mediów
e) nie jest wyrazicielem opinii grupy sprawującej władze

10. Konflikt, to:
a) zła zarządzenia
b) niewłaściwi ludzie
c) zawsze występuje w grupie społecznej
d) jest nieodłącznym elementem w komunikowaniu grupowym
e) jest potrzebny
f) jest niepotrzebny, wprowadza nieporządek...

...22. Proksemika to:
a) dystans przestrzenny
b) dystans przestrzenny miedzy nadawcą i odbiorcą związany z postawą ciała i usadowienie
c) przekazywanie wiadomości za pomocą gestów
d) wywieranie wpływu na przestrzeń

23. Komunikowanie interpersonalne- medialne:
a) specyficzne forma komunikowania interpersonalnego, w którym uczestnicy pozbawieni są bezpośredniego kontaktu fizycznego
b) komunikowanie za pomocą mas mediów
c) komunikowanie większej populacji ludzi ze sobą

24. Inwencja występuje:
a) podczas prezentacji siebie
b) konferencji naukowych
c) autoprezentacji siebie
d) wystąpieniach publicznych

25. Brak umiejętności decentracji:
a) pełne zrozumienie rozmówcy możliwe jest dzięki przyjęciu jego perspektywy
b) bariera w słuchaniu
c) bariera w nawiązywaniu kontaktu
d) umiejętności manipulacji wrażeniem...

1.Komunikacja interpersonalna to: a) komunikowanie z samym sobą
b) komunikowanie z publicznością
c) komunikowanie instytucjonalne
d) komunikowanie zapośrednicze
e) komunikowanie bezpośrednie 2.Poziomy komunikowania interpersonalnego to: (afektywny)
a) poziom fatyczny
b) poziom masowy
c) instrumentalny
d) grupowy
e) międzygrupowy
f) empatyczny
3. Cechy komunikacji niewerbalnej:
a) gest
b) słowa
c) kinetyka
d) parajęzyk
e) pismo
f) przestrzeń
g) mimika
h) pantominika i) chromenika
4. Cechy zachowania agresywnego to:
a) wysoki ton
b) nerwowość
c) uległość
d) presja
e) czerwienienie się
f) oddalanie się
g) przybliżanie się
h) uśmiech
5. Człowiek jest komunikatywny, gdy:
a) inny go rozumieją
b) sam siebie rozumie
c) inni postępują zgodnie zjego zaleceniami
d) potrafi wyegzekwować zachowanie
e) gdy jest zrozumiały zgodnie z intencją nadania komunikatu
6. Przestrzeń bezpieczeństwa psychologicznego to:
a) odległość bezpieczna na wyciągnięcie rąk
b) odległość między osobami nieznajomymi
c) odległość między nie lubiącymi się osobami
d) odległość, której nikt nie może przekraczać
e) odległość dobrego przepływu informacji uzależniona od stopnia zażyłości osób komunikatywnych
7. Cechy autoprezentacji:
a) jest dobrowolna
b) jest manipulacją, wrażeniem
c) zarządza wizerunkiem
d) jest aktywna
e) nie jest prawdziwa
f) jest nie etyczna
g) zjednuje przyjaciół
h).... pokazania się z jak najlepszej strony
8. Nadawca komunikatu:
a) osoba
b) instytucja
c) rzeczy
d) grupa społeczna
e) wartość
f) idea
g) przekaz
h) informacja
9. Opinia publiczna cechuje się:
a) masowością
b) niewiarygodnością
c) jest wyrazicielem emocji liderów
d) jest wynikiem działalności mas mediów
e) nie jest wyrazicielem opinii grupy sprawującej władze
10. Konflikt, to: a) zła zarządzenia
b) niewłaściwi ludzie
c) zawsze występuje w grupie społecznej
d) jest nie

(…)


d) uzależniony od roli społecznej
e) uzależniony od wykształcenia
f) jest wynikiem oddziaływania grup społecznych 17. Manipulacja w komunikacji polega na:
a) nieczytelności komunikatów niewerbalnych
b) sprzecznych komunikatach komunikacji werbalnej i niewerbalnej
c) celowym nieprawdziwym użyciem sygnałów werbalnych w wypowiedzi
18. Bariery utrudniające słuchanie to:
a) porównywanie
b) domyślanie…
… od człowieka
20. Komunikacja werbalna:
a) pełni funkcję ekspresyjną
b) pełni funkcję instrumentalną
c) decyduje o tym kim jesteśmy jako osoby
d) przekazuje wiadomości
e) przekazuje podstawy i przekonania
f) zmierza do wzajemnego zrozumienia i oddziaływania
g) nie ma znaczenia w kontaktach międzyludzkich
h) jest wymuszona przez otoczenie 21. Asertywność to:
a) ochrona moich praw
b) ochrona praw innych ludzi
c…
…) zabezpieczenie moich praw z uwzględnieniem praw innych ludzi 28. Ingracjacja to: a) sposób na porozumienie się stron b) komunikowanie wśród znajomych c) strategia komunikacji społecznej d) strategia autoprezentacji 29. Empatyczne zachowanie: a) zrozumienie drugiego człowieka b) wejście w jego skórę c) zrozumienie uczuć i możliwości drugiego człowieka d) zainteresowanie drugim człowiekiem 30. Proksemika…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz