Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji  - strona 1 Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji  - strona 2 Wykład - Kalkulacja kosztów produkcji  - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 6
38. Kalkulacja kosztów produkcji - rodzaje i metody
Obliczanie kosztu wytworzenia poszczególnych produktów może być dokonywane za pomocą różnych metod. Wybór metody zależy od rodzaju prowadzonej produkcji. Klasyfikacja produkcji:
Ze względu na ilość jednego rodzaju wyrobów wytwarzanych jednocześnie:
masowa - wytwarzanie jednego wyrobu lub wąskiego asortymentu zbliżonych wyrobów w sposób ciągły i w dużych ilościach (np. produkcja papierosów);
jednostkowa - wytwarzanie pojedynczych powtarzalnych lub niepowtarzanlych wyrobów różnego rodzaju (np. wyroby produkowane na zamówienie);
seryjna - wytwarzanie pewnego asortymentu wyrobów w okresowo powtarząjacych się seriach, obejmujących określoną ilość produktów (np. produkcja obuwia);
Ze względu na komplikacje procesu produkcyjnego:
prosta (jednofazowa);
złożona (wielofazowa);
Metody kalkulacji:
Kalkulacja podziałowa.. Error: Reference source not found
Kalkulacja podziałowa prosta.. Error: Reference source not found
Kalkulacja podziałowa prosta z nie zakończoną produkcją.. Error: Reference source not found
Kalkulacja podziałowa ze współczynnkami Error: Reference source not found
Kalkulacja podziałowa procesowa.. Error: Reference source not found
Kalkulacja doliczeniowa.. Error: Reference source not found
Kalkulacja doliczeniowa zleceniowa.. Error: Reference source not found
Klakulacja doliczeniowa asortymentowa.
39. Kalkulacja podziałowa
Kalkulacja podziałowa jest najprostszą i najstarszą metodą kalkulacji. Jest stosowana w przypadku produkcji prostej, gdy wyroby są wytwarzane na ogół w jednym nieprzerywalnym cyklu produkcyjnym. Produkcja prosta dotyczy jedynie produkcji masowej, np. produkcji opakowań. Sposób prowadzenia kalkulacji oraz analitycznego grupowania kosztów jest uzależniony od rodzaju produkcji oraz jej organizacji, która wywiera wpływ na organizację rachunku kosztów.
Kalkulacja podziałowa charakteryzuje się kilkoma odmianami. Wspólną cechą wszystkich odmian kalkulacji podziałowej jest to, że uzyskuje się zawsze przeciętny koszt wytworzenia przedmiotu kalkulacji w każdym okresie sprawozdawczym.
Kalkulacja podziałowa prosta ma zastosowanie w jednostkach produkcyjnych, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów lub usług, np. kopalnie, jednostki świadczące usługi transportu osobowego i towarowego. Metoda ta ma ograniczone zastosowanie, ponieważ jest niewiele jednostek wytwarzających jeden rodzaj wyrobów.
Kalkulacja podziałowa prosta komplikuje się nieco, jeżeli na koniec okresu występuje produkcja

(…)

… wytwarzających jeden rodzaj wyrobów.
Kalkulacja podziałowa prosta komplikuje się nieco, jeżeli na koniec okresu występuje produkcja w toku, czyli nie zakończona produkcja. W takim przypadku produkcję nie zakończoną przelicza się na umowną ilość produktów gotowych, czyli traktuje się ją jako pewien procent produkcji gotowej, wynikający z osiągniętego stopnia przerobu produkcji nie zakończonej w stosunku…
…, jeżeli na koniec okresu występuje produkcja w toku, czyli nie zakończona produkcja. W takim przypadku produkcję nie zakończoną przelicza się na umowną ilość produktów gotowych, czyli traktuje się ją jako pewien procent produkcji gotowej, wynikający z osiągniętego stopnia przerobu produkcji nie zakończonej w stosunku do produkcji gotowej.
Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami jest stosowana w przypadku…
… lub kilku wydziałach, zależnie od organizacji wydziałów produkcyjnych, które mogą być tworzone według struktury przedmiotowej lub technologicznej. Podstawową zasadą tej metody jest grupowanie kosztów rodzajowych według możliwości udokumentowania ich związku z wyróżnionymi przedmiotami kalkulacji. W efekcie tworzy się następującą strukturę kosztów:
koszty bezpośrednie - dają się przyporządkować…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz