Wykład - Definicja kosztów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definicja kosztów - strona 1 Wykład - Definicja kosztów - strona 2 Wykład - Definicja kosztów - strona 3

Fragment notatki:

Finanse i rachunkowość Dr inż. Iwona Paprocka Wykład 5
32. Definicja kosztów
Koszty - Koszt całkowity produkcji jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. 33. Podział kosztów
Koszty krańcowe określone są przyrostem kosztów całkowitych w stosunku do przyrostu produkcji. Koszty krańcowe zmieniają się jedynie pod wpływem kosztów zmiennych całkowitych. Koszty stałe obejmują te wszystkie wydatki, które związane są z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nie zależą od wielkości wytwarzanej produkcji. Są to głównie koszty zużycia kapitału trwałego (amortyzacja), opłaty dzierżawę terenu, koszty funkcjonowania administracji, koszty ogrzewania, oświetlenia, odsetki od kredytów itp. Nawet gdy przedsiębiorstwo nie produkuje, np. z powodu strajku pracowników, musi ponosić wymienione koszty. Koszty zmienne obejmują przede wszystkim koszty zużytych surowców, materiałów, koszty ruchu maszyn i urządzeń oraz koszty robocizny bezpośredniej. Koszt alternatywny to koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest on wartością tej produkcji, której nie realizujemy lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości.
35. Klasyfikacja kosztów
Kryterium klasyfikacji
Rodzaj kosztów
Działalność gospodarcza (ujęcie w rachunku zysków i strat)
Koszty podstawowej działalności operacyjnej
Pozostałe koszty operacyjne
Koszty finansowe
Sposób ujęcia w sprawozdaniach finansowych
Koszty produktów (aktywa bilansu)
Koszty okresu (rachunek zysków i strat)
Rodzaj kosztów
Amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia, podatki i opłaty, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty Sfera działalności (cel poniesienia)
Koszty zakupu
Koszty produkcji
Koszty zarządzania
Koszty sprzedaży
Miejsca powstawania kosztów
Koszty wydziałów podstawowych
Koszty wydziałów pomocniczych
Koszty zarządu
Koszty zakupu Koszty sprzedaży
Sposób odnoszenia kosztów na produkty Koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie
Stopień zależności od wielkości produkcji
Koszty zmienne: proporcjonalnie, progresywnie, degresywnie
Koszty stałe
Rola w rozwiązywaniu problemu decyzyjnego
Koszty znaczące (istotne)
Koszty nieistotne
Możliwość kształtowania
Koszty zależne (kontrolowane)
Koszty niezależne (niekontrolowane)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz