Rachunek kosztów wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 6489
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów wykład 1 - strona 1 Rachunek kosztów wykład 1 - strona 2 Rachunek kosztów wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma długość 8 stron. Notatka zawiera wypunktowany program zajęć, literaturę oraz wytyczne dotyczące egzaminu. W treści wykładu znajdują się informacje na temat rachunku kosztów, w tym definicja rachunku kosztów, podział zadań rachunku kosztów, charakter pierwotny kosztów, zwrotny charakter kosztów, systemy rachunku kosztów, podział rachunku kosztów pełnych na bezpośrednie i pośrednie, podział rachunku kosztów zmiennych na koszty zmienne oraz koszty stałe. Kolejnym punktem jest pojęcie i klasyfikacja kosztów, w skład którego wchodzi definicja ogólna kosztów, definicja kosztu w rachunkowości, klasyfikacja kosztów. Koszty podzielone zostały na koszty działalności eksploatacyjnej, koszty działalności finansowej oraz koszty inwestycyjno ? budowlane. Z kolei w kosztach działalności eksploatacyjnej wyróżniamy koszty działalności operacyjnej, w kosztach działalności finansowej koszty zmienne (proporcjonalne, progresywne, degresywne), koszty zapadłe, koszty niezapadłe, koszty istotne i koszty nieistotne oraz w kosztach inwestycyjno-budowlanych koszty kontrolowane i koszty niekontrolowane.

Wykład 1 (05.04.2009)
Wykładowca: dr Violetta Skrodzka Wymiar godzin: 15 (wykład)
Program zajęć:
Istota rachunku kosztów i podstawowe jego systemy. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
Rozliczanie kosztów pomiędzy układem rodzajowym i układem funkcjonalno - podmiotowym. Rozliczanie kosztów w czasie.
Rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej.
Kalkulacja kosztu jednostkowego.
Literatura:
Grażyna Świderka: Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów.
Jaruga, Nowak, Szychta: Rachunkowość zarządcza.
Red. Teresa Kiziukiewicz: Rachunkowość zarządcza. (*)
Gabrusewicz, Kamela - Solińska, Peoschke: Rachunkowość zarządcza (*).
Egzamin:
Egzamin jest pisemny i składa się z dwóch części: teoretycznej (testu wielokrotnego wyboru) i praktycznej (zadania do rozwiązania).
Zwolnienia z egzaminu: 4+ / 5 z ćwiczeń + 100% obecność na wykładach.
Definicja rachunku kosztów:
Rachunek kosztów jest to ogół czynności zmierzających do ustalenia nakładów pracy żywej i uprzedmiotowienie poniesionych w określonym czasie z określonym przeznaczeniem.
Przedmiotem zainteresowania rachunku kosztów:
są koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej. Rachunek kosztów jest podsystemem działu rachunkowości zarządczej.
Zadania rachunku kosztów to:
informacyjne - zadaniem rachunku kosztów jest dostarczanie informacji o poniesionych kosztach w różnych przekrojach (wartość kosztu, elementy składowe kosztu, koszty jednostkowe, koszty przypadające na jedną sztukę, miejsce powstania kosztu).
uwzględnienie kosztów w polityce cenowej - w gospodarce rynkowej ceny ustalane są w oparciu o popyt i podaż, lecz poniesionych kosztów nie można wyeliminować z polityki cenowej. Tylko taka cena sprzedaży, która uwzględnia poniesione koszty daje w efekcie; przyczynia się do realizacji celu podstawowego firmy, jakim jest - przetrwanie przedsiębiorstwa. Jeżeli ceny sprzedaży są wyższe niż poniesione koszty to firma może mówić o osiągnięciu zysków, które pozwalają na rozwój przedsiębiorstwa. kontrola - za pomocą kosztów można kontrolować czy zachodzące procesy gospodarcze przebiegają prawidłowo. Kontrola kosztów prowadzona jest w następujących aspektach:
- porównywanie kosztów w czasie;
- porównywanie kosztów do wielkości średniej dla danej branży;
- porównywanie kosztów do osiągniętych przychodów;
- porównywanie udziału kosztów w poszczególnych

(…)

… :
przychody ze sprzedaży
- koszty zmienne
= marża brutto
- koszty stałe
= wynik finansowy Marża przeznaczona jest na pokrycie kosztów stałych i ewentualny zysk przedsiębiorstwa. Ten rachunek kosztów przydatny jest w decyzjach krótkookresowych. Za pomocą marży brutto można ocenić opłacalność. Rachunek ten pozwala ocenić zmiany w otoczeniu, szybko zareagować na te zmiany (marża rośnie lub maleje).
Pojęcie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz