Rachunek kosztów wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 805
Wyświetleń: 6258
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów wykłady - strona 1 Rachunek kosztów wykłady - strona 2 Rachunek kosztów wykłady - strona 3

Fragment notatki:

W notatkach znajdują się również rozwiązane przykładowe zadania liczbowe dotyczące kosztów.

Wykładowca: dr Violetta Skrodzka
Egzamin: Egzamin pisemny składający się z dwóch części - części teoretycznej (pytania otwarte lub test wielokrotnego wyboru) i części praktycznej (zadania).
Zwolnienia z egzaminu: 100 % obecność na wykładach + 4.5 / 5 z ćwiczeń
Program wykładów:
Istota rachunku kosztów.
Przekroje ewidencyjne kosztów z punktu widzenia:
pomiaru zysku i ustalenia wyniku finansowego;
podejmowanych decyzji;
kontroli.
Grupowanie kosztów i ich rozliczanie.
Ewidencja i rozliczanie kosztów.
Kalkulacja kosztów i ich różne rodzaje.
Odmiany rachunku kosztów (pełnych, zmiennych, działań).
Literatura:
Jaruga, Nowak, Szychta: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej.
Karmańska: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza.
Nałmiuk: Koszty w rachunkowości finansowej.
Nowak: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Nowak Edward: Rachunek kosztów.
Sojak: Rachunek kosztów.
Wykład 1 (24.02.2007).
Ad. 1.
Istota rachunku kosztów.
Definicja rachunku kosztów:
Rachunek kosztów (według Matuszewicza) - to ogół czynności związanych z ustaleniem nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej poniesionych w danym czasie z danym przeznaczeniem.
Przedmiotem zainteresowania rachunku kosztów: są koszty i ta część rachunkowości, która zajmuje się tylko kosztami.
Funkcje rachunku kosztów:
informacyjna - dostarczenie informacji o poniesionych kosztach w różnych przekrojach, przekrojach proporcjach występujących pomiędzy kosztami, o relacjach zachodzących pomiędzy kosztami (wartość kosztu, elementy składowe kosztu, koszt przypadający na jedną sztukę, miejsce powstania kosztu).
decyzyjna - polega na wykorzystaniu informacji o kosztach do podejmowania decyzji dotyczących funkcjonowania firmy. Przedsiębiorstwo prowadzi działalność zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania (Lange) - uwzględnienie kosztu w polityce cenowej.
kontrolna - polega na kontroli ponoszonych kosztów z punktu widzenia ich racjonalności (czy są uzasadnione) i z punktu widzenia ich wysokości. Do kontroli kosztów nie ma idealnego wzorca, dlatego też porównuje je się z: - kosztami ponoszonymi w poprzednich okresach (w czasie);
- kosztami średnimi dla danej branży;
- kosztami zaplanowanymi i planowanymi;
- porównanie kosztów do osiągniętych przychodów;
- porównanie kosztów w poszczególnych kategoriach ekonomicznych. ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA
maksymalizacja efektów przy z góry określonych nakładach


(…)

… operacyjnej - normalna działalność, ta dla której firmę powołano, wszystkie koszty poniesione w celu wytworzenia sprzedaży wyrobu oraz normalnego funkcjonowania firmy jako całości, w dalszej kolejności są dzielone jeszcze na elementy składowe (potrzebna jest najszersza informacja o podstawowej działalności).
pozostałe koszty operacyjne - bezpośrednio związane z działalnością podstawową…
… zmienne
= marża brutto
- koszty stałe
= wynik na sprzedaży
Marża przeznaczona jest na pokrycie kosztów stałych i ewentualny zysk przedsiębiorstwa. Ten rachunek kosztów przydatny jest w decyzjach krótkookresowych. Za pomocą marży brutto można ocenić opłacalność. Rachunek ten pozwala ocenić zmiany w otoczeniu, szybko zareagować na te zmiany (marża rośnie lub maleje).
Koszty zmienne - uzależnione…
… to 10 sztuk kosztuje sto złotych. Przykłady kosztów zmiennych proporcjonalnych:
zużycie materiałów;
wynagrodzenie w systemie akordu proporcjonalnego.
Wz
=
∆KZ
:
∆Q
=
1
KZ0
Q0
gdzie: ∆KZ - przyrost kosztów zmiennych; KZ0 - koszty zmienne początkowe
∆Q - przyrost rozmiarów działalności; Q0 - początkowy rozmiar działalności
Przydatny jest w decyzjach krótkookresowych. Za pomocą marży brutto można ocenić…
…) kont są one księgowane na jednym wspólnym koncie o nazwie jednej z wymienionych powyżej.
Do typowych jednostek pomocniczych zalicza się miedzy innymi wydziały:
remontowe;
transportowe;
energetyczne;
projektowe;
konstrukcyjne;
świadczone usługi socjalne (stołówki).
Wyodrębnienie komórki organizacyjnej w postaci wydziału pomocniczego w ewidencji księgowej i jej traktowanie jako odrębnego miejsca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz