Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów

note /search

Rachunek kosztów - Kategorie straty

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 707
Wyświetleń: 5810

Informacje zawarte w pliku to: koszt, kategoria straty, wydatek, nakład, struktura wewnętrzna kosztów, cele decyzyjne, rachunek kosztów, koszt wytworzenia produktu, kalkulacja, metoda kosztu bieżącego. Dodatkowo: kalkulacja zleceniowa, kalkulacja doliczeniowa. Rachunek Kosztów Wykładowca: ...

Rachunkowść wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 756
Wyświetleń: 4396

...Model rachunkowości A=P (KW+ZB) W ujęciu dynamicznym A=KW [(Przychody – koszty + zysk nadzwyczajny – strata nadzwyczajna – Podatki) + dopłaty do kapitału – wycofany kapitał] + Zobowiązania... ...Pomiar wielkości ekonomicznej – zasada memoriału Ogólne równanie – to bilans, to co w skute...

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów - komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 1925
Wyświetleń: 4732

in. zagadnienia takie, jak: klasyfikacja kosztów podstawowej działalności operacyjnej, rachunek kosztów zmiennych i analiza progu rentowności, próg rentowności wieloasortymentowej, wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych w decyzjach krótkoterminowych. W notatce znaleźć można również informacje t...

Rachunek kosztów wykład 1

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 574
Wyświetleń: 6587

Dokument ma długość 8 stron. Notatka zawiera wypunktowany program zajęć, literaturę oraz wytyczne dotyczące egzaminu. W treści wykładu znajdują się informacje na temat rachunku kosztów, w tym definicja rachunku kosztów, podział zadań rachunku kosztów, charakter pierwotny kosztów, zwrotny charakter ...

Rachunek kosztów wykłady

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 924
Wyświetleń: 6342

W notatkach znajdują się również rozwiązane przykładowe zadania liczbowe dotyczące kosztów. Wykładowca: dr Violetta Skrodzka Egzamin: Egzamin pisemny składający się z dwóch części - części teoretycznej (pytania otwarte lub test wielokrotnego wyboru) i części praktycznej (zadania). Zwolnienia z egz...

Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4123

Opisana na nich jest teoria. Do każdego zagadnienia teoretycznego podany jest przykład liczbowy. Teoretyczne zagadnienia w tejże notatce są następujące: kalkulacja kosztów, klasyfikacja typów i metod kalkulacji, kalkulacja wstępna, kalkulacja wynikowa, kalkulacja podziałowa prosta, kalkulacja koszt...

Rachunek kosztów i jego funkcje

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 378
Wyświetleń: 5936

Możemy mówić o: przedmiocie Koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej, a więc koszty ponoszone przy wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług oraz przy wykonywaniu określonych funkcji. podmiocie Jednostki gospodarcze pr...

Koszt, klasyfikacja kosztów, rachunek kosztów

 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4725

Całość składa się z 36 stron. Zostały w nim opisane takie zagadnienia jak: zarządzanie kosztami, wydatek, nakłady, klasyfikacja kosztów, układ kalkulacyjny kosztów, elementy rachunku kosztów, modele rachunku kosztów, funkcje rachunku kosztów, rodzaje kalkulacji, metody kalkulacji,

Rachunek Kosztów - ćwiczenia

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 805
Wyświetleń: 7406

rozliczenie kosztów kotłowni według kierunków świadczeń, rozliczenie kosztów wydziałów pomocniczych itp.) - kalkulacja podziałowa prosta (wycena produkcji w

Rachunek kosztów wykłady - system informacyjny rachunkowości

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Rachunkowość Zarządcza i rachunek kosztów
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3430

Dokument ma 26 stron, zawiera zadania z rozwiązaniami i porusza zagadnienia takie jak: rachunek kosztów, system informacyjny rachunkowości, koszty aktywowane, podział kosztów, zakres rachunku kosztów, cena ewidencyjna, koszt rzeczywisty, nakłady, wydatki, koszty bezpośrednie, koszty pośrednie, kosz...