Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 4025
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów - strona 1 Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów - strona 2 Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów - strona 3

Fragment notatki:

Opisana na nich jest teoria. Do każdego zagadnienia teoretycznego podany jest przykład liczbowy. Teoretyczne zagadnienia w tejże notatce są następujące: kalkulacja kosztów, klasyfikacja typów i metod kalkulacji, kalkulacja wstępna, kalkulacja wynikowa, kalkulacja podziałowa prosta, kalkulacja kosztu jednostkowego metodą kosztu przeciętnego, kalkulacja kosztu jednostkowego metodą kosztów bieżącego okresu, kalkulacja podziałowa współczynnikowa, kalkulacja kosztu jednostkowego zużycia materiałów, kalkulacja kosztu jednostkowego robocizny bezpośredniej, kalkulacja kosztu jednostkowego kosztów wydziałowych, kalkulacja podziałowa doliczeniowa, procedura rozliczania kosztów przy zastosowaniu klucza wartościowego i klucza ilościowego, rozliczanie kosztów pośrednich, kalkulacja kosztu jednostkowego, analiza CVP, próg rentowności, strefa bezpieczeństwa, próg rentowności dla produkcji wieloasortymentowej, metoda segmentowa, próg rentowności ilościowy, próg rentowności wartościowy

Narzędzia rachunkowości Rachunek kosztów
KALKULACJA KOSZTÓW
Poniesione przez jednostkę gospodarczą koszty okresu sprawozdawczego podlegają podziałowi np. na produkcję gotową i produkcję niezakończoną a także na poszczególne produkty.
Wymaga to przeprowadzenia odpowiednich czynności obliczeniowych nazywanych kalkulacją. Kalkulacja polega na obliczeniu zarówno ogólnej sumy, jak i sum poszczególnych pozycji kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji,
Przedmiotem kalkulacji może być:
jednostka wyrobu gotowego i jej części składowe,
usługa,
zlecenie produkcyjne,
półfabrykat,
roboty.
KLASYFIKACJA TYPÓW I METOD KALKULACJI
Ze względu na czas sporządzania wyróżniamy:
kalkulację wstępną - sporządzana jest przed rozpoczęciem produkcji, przyjęciem zlecenia. Opiera się na założeniach przewidywanej wielkości produkcji, normach ilościowych i jakościowych, zużycia czynników produkcji, aktualnych lub spodziewanych cenach materiałów, energii, usług obcych oraz na przeciętnych narzutach kosztów pośrednich. Kalkulacja wstępna powiększona o zysk stanowi kalkulację ofertową.
kalkulację wynikową - sporządzaną po rozliczeniu kosztów okresu sprawozdawczego. Wykazuje ona rzeczywisty poziom i strukturę kosztów przedmiotu kalkulacji wytworzonego lub wykonanego w danym okresie.
Z punktu widzenia techniki sporządzania kalkulację można podzielić na:
kalkulację podziałową,
kalkulację doliczeniową.
Kalkulacja podziałowa prosta - jest prowadzona w przedsiębiorstwach charakteryzujących się masową produkcją jednorodną, polega ona na podzieleniu sumy kosztów poniesionych w danym okresie przez liczbę naturalnych jednostek miary produkcji (sztuki, tona). Jeżeli na końcu okresu sprawozdawczego występuje produkcja niezakończona, to przelicza się ją na tzw. umowne przedmioty kalkulacji, w ten sposób, że produkcję niezakończoną traktuje się jako pewien procent produkcji gotowej wynikający z osiągniętego stopnia przerobu produkcji niezakończonej w stosunku do produkcji gotowej. ZADANIE
Na dzień 1 lutego rozpoczęła działalność firma GLINEX, producent jednorodnych elementów ceramicznych. Zgodnie z procesem produkcyjnym wyrobu materiał stosowany do jego produkcji zużywa się w 100% w momencie rozpoczęcia produkcji, pozostałe koszty narastają systematycznie w toku produkcji. W pierwszym miesiącu działalności miały miejsce następujące operacje gospodarcze:
1.
Wydano do zużycia materiały
a)
W produkcji
15.000,-
b)
W księgowości
400,-
c)


(…)

… jest stosowana w przedsiębiorstwach charakteryzujących się produkcją asortymentową lub zleceniową.
Kalkulacja doliczeniowa polega na tym, że koszty bezpośrednie są wprost odnoszone na przedmiot kalkulacji (asortyment - zlecenie), natomiast koszty pośrednie (robocizna, koszty wydziałowe) są rozliczane na poszczególne asortymenty-zlecenia za pośrednictwem odpowiednich kluczy rozliczeniowych (podziałowych…
… zł/szt.,
inne koszty bezpośrednie 5 zł/szt.
Koszty stałe kształtują się na poziomie 15.000 zł., a sprzedaż faktyczna wyniosła 1.000 szt.
Ustalić:
Próg rentowności ilościowy i wartościowy,
Strefę bezpieczeństwa,
Ile wyrobów należy sprzedać aby zysk w przedsiębiorstwie wyniósł 20.000 zł.
Ile wyrobów należy sprzedać, aby pokryć koszty, jeżeli:
cena sprzedaży wzrośnie o 20%,
cena sprzedaży wzrośnie o 10…
… wygenerować stosowany w przedsiębiorstwie rachunek kosztów dla ustalenia progu rentowności przy produkcji wieloasortymentowej można zastosować jedną z następujących metod:
metoda segmentowa
metoda przeciętnej marży brutto
Przychód
Koszt zmienny
Marża brutto ( 1 - 2 )
Koszt stały
Zysk ( 3 - 4 )
Mb = P - Kz
Mb = Z + Ks
Mb = q x mb mb - jednostkowa marża brutto
Mb = c x q - kzj x q
Mb = ( c - kzj ) x q
Mb = c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz