Politechnika Śląska - strona 231

Wykład - Istota języka

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD V, 15.03.11 Istota języka jest zawsze taka sama. Teza odwrotna - relatywizm językowy. Źródła - interpretacje językowo - antropologiczne. Teza skrajnie relatywistyczna - relatywizm językowy. Historia refleksji nad językiem - prace Humboldta: rzeczywistość, w ...

Wykład - wstęp do językoznawstwa ogólnego

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

WSTĘP DO JEZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 4.05.11 Pojęcie pragmatyki Badanie rzeczywistego języka Austin: Performatywy i konstatacje i teoria aktów mowy. Dwie podstawowe teorie dla pragmatyki. W logice, to co nazywa się zdaniem w logice może być...

Wykład - wstęp do językoznawstwa ogólnego

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 490

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD II, 23.02.11 W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ PROBLEM JĘZYKA NIE OGRANICZA SIĘ DO PROBLEMU NAZW. Jeżeli ludzie posługują się językiem to produkują zdania. Powstaje pytanie - czy zdania języka naturalnego są tożsame z sądami logicznymi? Oczywiście, jest tak, że p...

Wykład - Językoznawstwo ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1120

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD III, 2.03.11 Klucz na platformę: językoznawstwo. Saussure - będzie na egzaminie, jako tekst do rozpoznania! Perspektywy językoznawcze. Klasyczny strukturalizm. Perspektywy, w których twierdzi się, z...

Wykład - Generatywizm

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IV, 9.03.11 Generatywizm Noam A. Chomsky - generatywizm - To najbardziej wpływowa i najszerzej rozpowszechniona szkoła językoznawcza II poł. XX wiek. Chomsky - twórca generatywizmu. Urodzony w 1928 ...

Wykład - Metafora

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD IX, 13.04.11 Metafora Cd. Charakterystyczne dla tego modelu ludzkiego - dla jednej metafory docelowej może być kilka metafor źródłowych. Wspólna dziedzina źródłowa jest ta sama dla różnych dziedzin docelowych. W ramach bardzo centralnej metafory umysł - to ...

Wykład - Uniwersalizm

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VI, 23.03.11 Uniwersalizm Między językami zachodzą różnice, które wymuszają na użytkownikach języka pewne kierunki / sposoby myślenia - taką tezę reprezentuję Wierzbicka. Uniwersalizm tej tezy jest ...

Wykład - Perspektywy językoznawcze nieautonomiczne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 336

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VII, 30.03.11 Perspektywy językoznawcze nieautonomiczne: językoznawstwo kognitywne. Perspektywy nieautonomiczne - nie twierdzi się, że działalność językowa człowieka jest niezależna od jego kompetencji. Twierdzi się, że język jest związany z innymi kompetenc...

Wykład - wstęp do językoznawstwa ogólnego

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD VIII, 6.04.11 Dla każdej kategorii pojęciowej, którą ludzie mają, mają również prototyp tej kategorii i decydują o przynależności elementów na zasadzie podobieństwa do prototypów. Rzeczy są mniej lub bardziej podobne, może się wydawać, ze przynależność do ka...

Wykład - Znaczenie i rozumienie

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 25.05.11 Znaczenie i rozumienie Rozumienie wyrażenia i znaczenie wyrażenia to nie są tożsame rzeczy. Problem znaczenia: Znaczenie jako referencja - jako związanego z odnoszeniem się do rzeczywist...