Politechnika Śląska - strona 230

Everyman - opracowanie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1799

Everyman   HERE BEGINETH A TREATISE HOW THE HIGH FATHER OH HEAVEN SENDETH DEATH TO SUMMON EVERY CREATURE TO COME AND GIVE ACCOUNT OF THEIR LIVES IN THIS WORLD AND IS IN MANNER OF A MORAL PLAY.   Messenger: I pray you all give your audience, And here this matter with reverence, By figure a mora...

Hamlet Plot - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1778

HAMLET PLOT Act 1, Scene 1 The play opens in Denmark as midnight strikes at Elsinore Castle. Horatio, a scholar, and Marcellus, a sentinel, join Barnardo's nighttime watch. From their guard-post, Marcellus and Barnardo have twice witnessed a mysterious phantom

Romantyzm - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1071

ROMANTICISM Romantic poetry was part of the Romantic movement of European literature during the 18th-19th centuries. Some have attributed the Romantic era of poetry as a reaction against the Enlightenment and the Industrial Revolution. Romantic...

Sailing to Byzantium - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

Sailing to Byzantium Summary The speaker, referring to the country that he has left, says that it is "no country for old men": it is full of youth and life, with the young lying in one another's arms, birds singing in the trees, and fish swimming in the waters. There, "all summer lon...

William Blake - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 742

The Lamb Poem lyrics of The Lamb by William Blake. Little Lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life, and bid thee feed, By the stream and o'er the mead; Gave thee clothing of delight, Softest clothing, woolly, bright; Gave thee such a tender voice, Making all the vales rejo...

Dzieje językoznawstwa nowożytnego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 672

Gerhard Helbig Dzieje językoznawstwa nowożytnego GRAMATYKA FUNKCJONALNA Gramatyka funkcjonalna jest rozpowszechniona na terenie NRD, teoretyczne podstawy dano jej w WSP w Poczdamie, jej głównym rzecznikiem jest Wilhelm Schmidt. Wywodzi się...

Klasyfikacja języków świata - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 546
Wyświetleń: 1869

Problemy klasyfikacji języków naturalnych Klasyfikacje języków świata Klasyfikacja genetyczna Klasyfikacja geograficzna Klasyfikacja typologiczna Klasyfikacja języków świata Anna Kozłowska Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Anna Kozłowska Klasyfikacja języków świata Problemy klasyfikacji j...

Wykład - podstawowe zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1106

Literatura: 1. Edward Łuczyński, J. Maćkiewicz „Językoznawstwo ogólne” Gdańsk 2000 II wyd. 2002 r. (inne znaki językowe) 2. Cz. Lachur „Zarys językoznawstwa ogólnego” Opole 2004 3. R. Grzegorczykowa „Wstęp do językoznawstwa” Warszawa 2007 4. K. Potański (red.) „Encyklopedia językoznawstwa ogóln...

Przykłado0we pytanai egzaminacyjne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 525

Przykladowe pytania z jezykoznastwa - byly rok albo dwa lata temu: 1. co to jest deskryptywizm? 2. uniwersalia językowe. (patrz not. Mądreckiej) 3. kukułka-jakie zjawisko zachodzi w tym wyrazie? (j.w.) 4. było coś też z gramatyki transformacyjno -generatywnej 5. coś o poglądach de Saussure'a-nie w...

Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1729

I.Metoda a metodologia, klasyfikacja nauk. 1. Metoda-sposób badania, ogólne reguły badania. Metodologia- a) nauka o metodach, oceniająca ich skuteczną wartość b) nauka o sposobach postępowania naukowego; może być: pragmatyczna (dot. czynności naukowców), apragmatyczna (dot. wytworów) 2. klas. nauk...