Politechnika Śląska - strona 229

note /search

Zasady wymowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

Zasady wymowy Regole di pronuncia Wymowa języka włoskiego nie sprawia Polakom większych trudności. Tylko niektóre litery różnią się wymową od języka polskiego. 1. Szczególną uwagę należy zwrócić na wymowę c i g przed samogłoskami: a) c wymawia...

Zdania bezosobowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

Zdania bezosobowe Forma implicita Zdania bezosobowe to zdania, które zawierają bezosobowe formy czasownika, takie jak imiesłowy lub bezokoliczniki, np. Infinito presente (bezokolicznik czasu teraźniejszego) - wyraża równoczesność czynności w stosunku do zdania głównego: Mi sono dimenticato di chiama...

Zdania warunkowe I typu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Zdania warunkowe I typu Periodo ipotetico - I tipo W języku włoskim istnieją trzy rodzaje zdań warunkowych. Typ pierwszy odnosi się do sytuacji rzeczywistych, wyraża pewność spełnienia warunku. W pierwszym typie zdań warunkowych są możliwe czt...

Zdania warunkowe II i III typu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Zdania warunkowe II i III typu Periodo ipotetico - II e III tipo Zdania warunkowe II typu odnoszą się do sytuacji zgodnych z rzeczywistością i wyrażają możliwość lub niemożliwość spełnienia warunku. Ten typ zdań warunkowych tworzy się w następujący sposób: se + congiuntivo imperfetto + condizionale ...

Zdania względne il quale, cui - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Zdania względne il quale, cui Frasi relative il quale, cui Do tej pory zostały omówione zdania względne z użyciem che (patrz lekcja 21). Zaimek względny che może być zastąpiony przez zaimki względne złożone il / la quale, jeśli odnoszą się do

Zdania względne z zaimkami che, chi, ciĽ che, cui - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Zdania względne z zaimkami che, chi, ciò che, cui Frasi relative con che, chi, ciò che, cui Zdania względne odnoszą się do rzeczownika lub wyrażenia rzeczownikowego, dodatkowo je określając. Są to zdania podrzędne, poprzedzone nieodmiennymi zaimkami względnymi, takimi jak: che, chi, ciò i cui.

Moby Dick streszczenie - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3724

Chapter 1: Loomings The narrative of Moby-Dick begins with the famous brief sentence, “Call me Ishmael.” Ishmael, a sailor, describes a typical scene in New York City, with large groups of men gathering on their days off to contemplate the ocean and dream of a life at sea. He explains that he himse...

Puritanism and enlightenment - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

History of American Literature - Handout 1: Puritanism (17th c.) and Enlightenment (18th c.) 1) America - the "New World" 2) First settlements: a) Jamestown, Virginia (1607) - Captain John Smith: A True Realtion of... Virginia (London, 1608); A Description of New England (1616)/ b) Plymo...

The Great Gatsby - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Amerykańskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 777

The Great Gatsby The narrator of The Great Gatsby is a young man from Minnesota named Nick Carraway. He not only narrates the story but casts himself as the book's author. He begins by commenting on himself, stating that he learned from his father to reserve judgment about other people, because if ...

Doctor Faustus - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Historia literatury Angielskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1694

Act 1, scene 1: As a prologue to the play, the chorus enters and introduces Doctor Faustus and his history to the audience.  During Marlowe and Shakespeare's time, a chorus was frequently used in a play to act as narrator and interpreter.  They expl...