Politechnika Śląska - strona 228

note /search

Tryb warunkowy teraźniejszy i przeszły - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Tryb warunkowy teraźniejszy i przeszły Condizionale presente e passato Porównanie condizionale presente i condizionale passato ilustruje poniższa tabela: Condizionale presente Condizionale passato 1. wyraża przypuszczenia, pragnienia i życzenia najczęściej możliwe do spełnienia i odnoszące się do...

Zaimek, przymiotnik tutto - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Zaimek / przymiotnik tutto Pronome / aggettivo tutto Tutto jest zaimkiem nieokreślonym w języku włoskim i oznacza „wszystko”, np. Tutto cambia. (Wszystko się zmienia.) Devi pensare a tutto. (...

Zaimki łączone - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 672

Zaimki łączone Pronomi combinati W języku włoskim zaimki dopełnienia dalszego (mi, ti, si, gli, le, ci, vi) mogą się łączyć z zaimka...

Zaimki dopełnienia bliższego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 770

Zaimki dopełnienia bliższego Pronomi diretti Zaimki dopełnienia bliższego zastępują rzeczownik i odpowiadają na pytanie „kogo? co?”, np. Io mangio la mela. (Jem jabłko.) Io la mang...

Zaimki dopełnienia dalszego - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

Zaimki dopełnienia dalszego Pronomi indiretti Zaimki dopełnienia dalszego zastępują rzeczownik i odpowiadają na pytanie: komu? czemu? Io do la mela a Marta. (Daję Marcie jabłko.) Io le do la me...

Zaimki i przymiotniki nikt , każdy, ten sam - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Zaimki i przymiotniki „nikt" , „każdy", „ten sam" Pronomi e aggettivi "nessuno", "ognuno", "stesso" Zaimki nessuno (nikt), ognuno (każdy / wszyscy) są zaimkami nieokreślonymi, które mogą być używane w zdaniu jako podmiot lub dopełnienie, np. Non abita ne...

Zaimki nieokreślone qualcuno, ciascuno, alcuno - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Zaimki nieokreślone qualcuno, ciascuno, alcuno Pronomi qualcuno, ciascuno, alcuno Zaimek nieokreślony qualcuno jest nieodmienny i tłumaczony jest na język polski jako „ktoś”, np. Qualcuno ti sta aspettando. (Ktoś na ciebie czeka.) Ho visto qualcuno ...

Zaimki osobowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Zaimki osobowe Pronomi personali Liczba pojedyncza Liczba mnoga io ja noi my tu ty voi wy lui on loro oni, one lei ona W języku włoskim nie istnieje

Zaimki pytajne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zaimki pytajne (2) Pronomi interrogativi (2) W języku włoskim pytania szczegółowe tworzy się przez użycie słów pytających typu: quando (kiedy), dove (gdzie), chi (kto, kim), cosa (co), come (j...

Zaimki pytajne chi i che - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 371

Zaimki pytajne chi / che Pronomi interrogativi chi / che Zaimek pytajny chi oznacza w języku włoskim „kto”, np. Chi è questa ragazza? (Kim jest ta dziewczyna?) Chi risponde al telefono? (Kto ...