Politechnika Śląska - strona 232

Wykład - Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 1.06.11 Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a, w której twierdzono, ze na znaczenie wypowiedzenia składa się znaczenie kodowe, implikowane, a z drugiej trony, jeśli chodzi o to, jak ludzie posługują się językiem, to istotnym elementem komun...

Wykład - zagadnienia z egzaminu

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 18.05.11 Egzamin - jak będzie wolna sala 8. 06 - 11:30 Teoria Searle `a Skupia się na tym, że to, co odróżnia poszczególne akty mowy między sobą to siła illokucyjna. Coś jest powiedziane z siłą illokucyjną rozkazu - jest rozkazem, coś jest powiedziane z s...

Wykład - Perspektywy filozoficzne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 504

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA, WYKŁAD I, 16.02.11 Perspektywy filozoficzne Wszelka działalności intelektualna człowieka odbywa się za pośrednictwem języka. Związek między językiem a kulturą - jest nieodrywalny. Perspektywa filozoficzna nie jest ...

Zadania - Klasyfikacja języków naturalnych

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1946

1. Klasyfikacja języków naturalnych Języki naturalne Etniczne Pomocnicze Żywe Martwe Tajne Międzyetniczne Wegetujące Zrekonstruowane powstałe Sztucznie Odcyfrowane Naturalnie Języki etniczne- członkowie społeczeństwa uczą się ich od niemowlęctwa. Te języki są rodowite, nam dane, w nich wyrasta...

Zadania - Językoznawstwo ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

1.CZYM PRZEJAWIAŁY SIĘ ZAINTERESOWANIA STAROŻTNYCH HINDUSÓW? Najdawniejsze systematyczne badania nad językiem rozwinęły się około połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. w Indiach. Wierzono tam, że recytowanie świętych hymnów wedyjskich tylko wtedy spełnia swoja funkcje religijno- magiczną, gdy jest j...

Wykład - Podobieństwo sygnałów – korelacja

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Podobieństwo sygnałów – korelacja Iloczyn skalarny wektorów/sygnałów L 2 ℝ W przestrzeni 〈 x , y 〉=∫ x t  y t dt W przestrzeni ℝ N 〈 x , y 〉= 1 N N −1 ∑ x n y n n=0 Jeżeli 〈 x , y 〉=0 to x⊥ y a co jeżeli 〈 x , y 〉≠0 lub inaczej ∣〈 x , y 〉∣0 ? Korelacja Korelacja w przest...

Wykład - Konwersja AC CA

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Konwersja AC CA Definicje i model matematyczny próbkowania Proces dyskretyzacji: ● próbkowanie w czasie ● kwantowanie wartości ● kodowanie Próbkowanie Pobieranie z sygnału ciągłego próbek w określonych odstępach czasu ● ● F s= 1 ...

Wykład - Widmo sygnału

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 651

Widmo sygnału Przypadek ciągły – z rozwinięcia w szereg Fouriera ∞ ∞ X =∫ x t e − j t dt gdzie = 2 f a w efekcie −∞ X  f = ∫ x t e− j 2  f t dt −∞ transformata odwrotna ∞ 1 x t = ∫ X  f  e j 2  f t df 2  −...

Wykład - System liniowy

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Systemy System liniowy: - główna zaleta proporcjonalność x(n) y(n) h(n) Jeżeli x 1 n  y 1 n  i x 2  n y 2 n to: a x 1 nb x 2 n a y 1 nb y 2 n Przykłady systemów liniowych: −1 x  n 2 y n=3 x n2 x n−5 y n= Przykłady systemów nieliniowych y n=2 x n ...

Wykład - Filtry cyfrowe

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 63
Wyświetleń: 497

Filtry cyfrowe Równania różnicowe równianie w dziedzinie czasu dyskretnego równanie w dziedzinie Z Modele systemu/sygnału: AR (ang. autoregresion) MA (ang. moving average) ARMA (ang. autoregresion moving average) Położenie biegunów transmitancji H(z) bi = [.9*e^(-j*pi*2/4); .9*e^(j*pi*2/4)...