Politechnika Śląska - strona 233

Wykład - Rzut równoległy

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1218

Rzut równoległy Dana jest płaszczyzna π (rzutnia) i nierównoległa do niej prosta k określająca kierunek rzutowania. Rzutem równoległym punktu A na płaszczyznę π nazywamy punkt A’, w którym prosta rzutująca m||k, poprowadzona przez punkt A, przebija rzutnię π. 1 Rzut równoległy k B C B’...

Wykład - Mechanika i Budowa Maszyn

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Praca domowa nr 4 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Wyznaczyć środek okręgu wpisanego w trójkąt ABC i wyznaczyć prostą prostopadłą do płaszczyzny trójkąta przechodzącą przez wyznaczony środek. 2.

Wykład - Mechanika i Budowa Maszyn

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

Praca domowa nr 5 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Wyznaczyć punkty, w których prosta m przebija ostrosłup ABCDW. W rozwiązaniu uwzględnić widoczność. 2. Skonstruować rozwinięcie graniastosłupa ABCDKLMN (łącznie z podstawą)...

Wykład - pojęcia podstawowe

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

1. POJĘCIA PODSTAWOWE 14 Oznaczenia Symbol Oznacza Przykład wielka litera alfabetu łacińskiego cyfra arabska cyfra rzymska punkt dany punkt pomocniczy punkt wynikowy A, B, X, Y 1, 2, 3 I, II, III mała litera alfabetu łacińskiego prosta lub krzywa prosta pozioma prosta czołowa a, ...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1022

Dany jest graniastosłup prosty o podstawie kwadratu. Jego wysokość wynosi 150mm, a długość boku podstawy 70mm. W górnej podstawie graniastosłupa wykonano otwór, o kwadratowym ...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Praca domowa nr 1 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Określ obszary, przez które przechodzi prosta. Wykonaj fizyczne modele rzutni i przedstawionych na rysunkach prostych. b" a’’ X12 a’ b’ d’ X12 e' d" e" 2. Dany jest rzut aksonometryczny „domu” oraz rzu...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1134

Praca domowa nr 2 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Dany jest rzut pionowy sześciokąta płaskiego ABCDEF oraz rzuty poziome jego trzech wierzchołków BDE. Skonstruować brakujące rzuty poziome wierzchołków oraz narysować cał...

Wykład - zadanie z grafiki inżynierskiej

 • Politechnika Śląska
 • Grafika inżynierska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Praca domowa nr 3 dla studentów kierunku Mechanika i Budowa Maszyn 1. Dane są dwa nieprzezroczyste równoległoboki o wspólnym boku AB oraz dana jest prosta l. Skonstruować rzuty punktów przebicia obydwóch figur prostą l, określając wzajemną widoczność tych elementów. 2. Skonstruować rzuty krawęd...

Źródła energii (surowce energetyczne) - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

Źródła energii (surowce energetyczne) dzielimy na dwie grupy: 1. Źródła nieodnawialne: • Węgiel kamienny • Węgiel brunatny • Ropę naftową • Gaz ziemny • Piaski i łupki bitumiczne • Torf • Pierwiastki promieniotwórcze, czyli uran i tor • Asfalt i wosk ziemny 2. Źródła odnawialne : • Energ...

Mechanika- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Bogna Mrówczyńska
 • Mechanika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

2010-04-24 MOMENT SIŁY WZGLĘDEM PUNKTU SIŁ WZGLĘ MO = r × P 1 wartość bezwzględna wektora momentu siły wartość bezwzglę M O = r ⋅ P ⋅ sinα = h ⋅ P h -ramię działania siły odległość prostej działania siły od punktu O, względem którego jest liczony moment 2 moment siły względem początku ...