Wykład - pojęcia podstawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - pojęcia podstawowe - strona 1 Wykład - pojęcia podstawowe - strona 2 Wykład - pojęcia podstawowe - strona 3

Fragment notatki:

1. POJĘCIA PODSTAWOWE
14
Oznaczenia
Symbol
Oznacza
Przykład
wielka litera alfabetu łacińskiego
cyfra arabska
cyfra rzymska
punkt dany
punkt pomocniczy
punkt wynikowy
A, B, X, Y
1, 2, 3
I, II, III
mała litera alfabetu łacińskiego
prosta lub krzywa
prosta pozioma
prosta czołowa
a, b, m, y, z
p
f
płaszczyznę (pocz.)
lub kąt (końcowe)
α, β, γ
ω, ϕ, ψ
równoległość
elementów
h||x, a||p
mała litera alfabetu greckiego
||
15
Oznaczenia
Symbol
Oznacza
Przykład
||
nierównoległość
elementów
h || x, α || π

prostopadłość elementów
m⊥β,α⊥γ
=
identyczność elementów
h=x, A=K
AB
prostą zawierającą punkty
AiB
XY
AB
odcinek o końcach A i B
KL
16
Oznaczenia
Symbol
Oznacza
Przykład
Al (A× l)
płaszczyznę zawierającą
punkt A i prostą l
α = Dm
lm (l×m)
płaszczyznę zawierającą
proste l i m
punkt wspólny prostych l i m
β =xy
mα, αm
(m×α)
αβ (α×β)
A=ab
punkt wspólny prostej m
i płaszczyzny α
X=mα, K=γl
prostą wspólną płaszczyzn
αiβ
q=αβ
17
Podstawowe twierdzenia
i definicje
Def.1
Mówimy, że prosta jest prostopadła do
płaszczyzny jeśli jest prostopadła do każdej
prostej tej płaszczyzny.
Tw.1
Jeśli prosta c jest prostopadła do dwu
przecinających się prostych a i b to jest
prostopadła do każdej prostej leżącej w
płaszczyźnie ab.
18
Podstawowe twierdzenia
i definicje
Tw.2
Każda płaszczyzna przechodząca przez prostą
prostopadłą do pewnej płaszczyzny jest do tej
płaszczyzny prostopadła.
Tw.3
Istnieje tylko jedna płaszczyzna prostopadła do
płaszczyzny α i przechodząca przez
nieprostopadłą do płaszczyzny α prostą m.
19
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz