Politechnika Śląska - strona 234

Mechanika- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Bogna Mrówczyńska
 • Mechanika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

24/04/2010 REDUKCJA DOWOLNEGO UKŁADU SIŁ 1 Równoległe przesunięcie siły wnoległ przesunię sił TW. Siłę P przyłoŜoną do punktu A ciała sztywnego moŜna przenieść do dowolnego innego punktu B tego ciała dodając jednocześnie parę sił o momencie równym

Mechanika- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Bogna Mrówczyńska
 • Mechanika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

24/04/2010 Redukcja do skrętnika skrę cos ϕ = R x M Ox + R y M Oy + R z M Oz R ⋅ MO 1 Redukcja do skrętnika skrę 2 Skrętnik i oś centralna 3 1 24/04/2010 Redukcja do dwóch sił skośnych dwó sił skoś W przypadku ogólnym przestrzenny układ sił moŜna w nieskończenie ogó ukł sił moŜ n...

Ruch kulisty - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Bogna Maria Mrówczyńska
 • Mechanika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2464

Ruch kulisty Ruch kulisty: taki ruch ciała sztywnego, podczas ciał kulisty: którego jeden jego punkt (środek ruchu kulistego) któ ruchu kulistego) pozostaje nieruchomy. nieruchom Tory wszystkich pozostałych punktów pozostał punktó ciała sztywnego leŜą ciał na powierzchniach kul powi...

Badanie przebiegu funkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Obliczyć granice funkcji Znaleźć ekstrema funkcji określonych wzorami Znaleźć najmniejsze i największe wartości funkcji określonych wzorami Znaleźć ...

Funkcja kwadratowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

Rozdziaª 1 Funkcja kwadratowa 1.1 Wyznaczy¢ wierzchoªek paraboli o równaniu a) y = x2 + 2x − 3, b) y = x2 + 2, c) y = 1 − x2 . 1.2 Wyznaczy¢ zbiór warto±ci funkcji kwadratowej a) f (x) = x2 + 1, b) f (x) = 2 − x2 , c) f (x) = x2 + x + 1, d) f (x) = −2x2 − 3x + 5, 1.3 Rozwi¡za¢ równania ...

Funkcja liniowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

Rozdziaª 1 Funkcja liniowa 1.1 Narysowa¢ wykres funkcji: a) y = x − (x − 2) 1 b) y = 2(x + 1) − (2x + 3) 2 c) y = 3x − 2 − |x| d) y = |x + 2| 2 e) y = |3 + |x|| f) y = ||x + 1| − 2| √ g) y = x2 − 4x + 4 + x h) y = |x + 1| − ...

Funkcja wielu zmiennych - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826

Funkcje wielu zmiennych. Obliczyć wskazane pochodne cząstkowe podanej funkcji: Wyznaczyć różniczkę zupełną funkcji: Sprawdzić, czy dana funkcja spełnia podane równanie: Wyznaczyć ekstr...

Funkcja wykładnicza - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Rozdziaª 1 Funkcja wykªadnicza. 1.1 Narysowa¢ wykresy funkcji: a) f (x) = 2x c) f (x) = 2−x e) f (x) = 2x − 3 x 1 g) f (x) = 3 −x+2 1 i) f (x) = 3 b) f (x) = 2x+1 d) f (x) = 4 · 2x f) f (x) = 2x+1 + 1 −x 1 h) f (x) = 3 −x+2 1 j) f (x) = 3 3 1.2 Rozwi¡za¢ odpowiednie równani...

Macierze wyznaczniki - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714

MACIEERZE I WYZNACZNIKI Dane są macierze : Obliczyć: 2A-BT AT+CB CF-2DT 2A-3GC BG+2C Znaleźć macierz X spełniającą równość: X+C=FD 2X+A=G D+X=FT 3F+X=(DC)T Obliczyć : n1 n1 3. Obliczyć wyznaczniki: Rozwiązać równania: Rozwiązać nierówności: Znaleźć macierze odwrotne do danych R.Grzym...

Pochodne - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Katarzyna Justyna Adrianowicz
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

POCHODNE Na podstawie definicji obliczyć pochodną funkcji w punkcie : Wyznaczyć pochodne funkcji: Dla danych funkcji obliczyć wartości pochodnych odpowiedniego rzędu w wybranych punktach Sprawdzić, czy dana funkcja spełnia podane równanie Znaleźć przyrost i różniczkę funkcji przy i , . Znaleźć r...