Wykład - Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a - strona 1 Wykład - Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a - strona 2 Wykład - Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a - strona 3

Fragment notatki:

WSTĘP DO JĘZYKOZNAWSTWA OGÓLNEGO, WYKŁAD, 1.06.11
Teoria relewancji Próba rozbudowania koncepcji Grice'a, w której twierdzono, ze na znaczenie wypowiedzenia składa się znaczenie kodowe, implikowane, a z drugiej trony, jeśli chodzi o to, jak ludzie posługują się językiem, to istotnym elementem komunikacji za pośrednictwem języka jest zespół intencji nadawcy dotyczących przekonań odbiorcy i sposobów jego nabywania. Teoria relewancji w zasadzie jest koncepcją dotyczącą komunikacji międzyludzkich, a w ten sposób usuwa dychotomię tego, co semantyczne i pragmatyczne. W zasadzie podstawą tej koncepcji jest teoria poznania. Cel poznania - poszerzenie wiedzy o świecie. Ludziom chodzi o to, by maksymalnie sprawnie przetwarzać informacje. Przy minimalnym wysiłku włożonym w przetworzenie danych, wiedzy ma być jak najwięcej. To jest w komunikacji najważniejsze. A ważnym elementem komunikacji jest to, ze by tę komunikację wykonać, musimy przyciągnąć uwagę osoby. A uwaga będzie przyciągnięta, jeśli to co mówimy jest relewantne dla adresata. Relewancja - dla komunikacji międzyludzkiej jest niezwykle ważna. Wnioskowanie - definiuje czym jest relewancja i ujmuje pewne przykłady komunikacji językowej. Model teorio informacyjny
Nadawca - kanał - odbiorca.
Nadawca koduje to, co chce przekazać, to w formie przekazu DOCIERA DO ODBIORCY I JEST ODKODOWYWANY. Lingwistyczne wykorzystanie tego modelu
Model funkcji języka. Jokobson - nadawca i odbiorca maja wspólny jezyk, pozostają w kontakcie…
Język jest kodem, są tam pewne reguły. Istota języka - łączenie myśli i dźwięków. Kod zawiera znaki w sensie de Saussurowskim - łaczy pewne signifie i signifiant. Natomiast to dotyczy posługiwania się językiem, jako systemem. Rozumienie wypowiedzeń - to nie jest tylko dekodowanie, ale też wnioskowanie. Czym się różni wnioskowanie od dekodowania? Punkt wyjścia dla dekodowania - sygnał. Bez znajomości kodu nie można zdekodować przekazu. W wypadku wnioskowania - zbiór przesłanek , rezultatem wnioskowanie - zbiór wniosków.
Jesteśmy w stanie odkodować z wypowiedzenia Maria przyszła za wcześnie - odkodowujemy, że Maria przyszła za wcześnie. Ale z tego, zę to odkodowaliśmy nie znaczy, ze w to uwierzyliśmy. Dlatego, ze odkodować można też nieprawdę. Można odkodować z języka również rzeczy nieprawdziwe i jest to rzecz normalna. Na podstawie wnioskowania, możemy stwierdzić, czy wierzymy, w to, co mówi nasz nadawca, czy nie. Odrzucamy na podstawie wnioskowania własnie, mniej prawdopodobne interpretacje. Przy czym w wypadku sytuacji banalnych, robimy to automatycznie, nie zdajemy sobie sprawy z tego, ze możliwe jest drugie odkodowanie.

(…)

… otoczenie kognitywne to zestaw faktów dostępnych nadawcy i i odbiorcy. Niemniej - nadawca nie ma wiedzy, które fakty są dostępne odbiorcy. Wiadomo jednak, ze jeśli pewne fakty są dostępne mnie, to są też dostępne innej osobie. Ex.:
To jest sceneria, na widok której Marianne Dashwood zaczęłaby omdlewać. Pewne fakty nie są dostępne naszemu otoczeniu kognitywnemu. Mary i Piotr są w tym samym otoczeniu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz