Postać przekazu - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postać przekazu - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Komunikacja międzykulturowa dr Aleksandra Nizielska
Wykład 2
POSTAĆ PRZEKAZU
treść przekazu wyraża się zwykle w postaci apelu (tematu) i sprowadza się do podkreślenia tego elementu, który będzie w stanie wywołać pożądaną reakcję ze strony odbiorcy struktura przekazu obejmuje takie problemy jak:
sposób wnioskowania,
sposób argumentacji,
kolejność prezentacji. sposób wnioskowania sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, czy nadawca powinien wyciągać wyraźnie wnioski za audytorium czy też pozostawić to jemu samemu. Kolejność prezentacji jest związana z tym, czy zaprezentować najmocniejsze argumenty na początku czy na końcu przekazu. Kształt przekazu
ilustracja, kolor, słowa, głos (tempo, rytm, wysokość tonu, artykulacja), wokalizacja (pauzy, znaki),, mimika twarzy, gesty, ubranie, postawa, fryzura itp. Źródło przekazu
prezenter informacji Przekazy nadawane przez atrakcyjne źródła zyskują większą uwagę i oddźwięk. O wiarygodności źródła przekazu decydują doświadczenie i sympatia. Odkodowanie przekazu
Czynniki po stronie adresata: uwarunkowania kulturowe (kultura, subkultura, klasa społeczna), społeczne (grupy odniesienia, rodzina, status, rola), osobiste (wiek, zawód, sytuacja ekonomiczna, płeć itp.), psychologiczne (motywacje, percepcja, proces uczenia się, przekonania i postawy) Medium komunikacji
Środek przekazu komunikacyjnego- to techniczny lub psychiczny sposób przekazywania komunikatu i przekształcania go w sygnał, który z kolei może być transmitowany przez kanał. Kanał jest to fizyczny środek komunikacji, przez który przekazywany jest sygnał Kategorie środków przekazu
środki prezentacyjne
środki reprezentacyjne środki mechaniczne Środki prezentacyjne
głos, twarz, ciało; korzystają one z naturalnych języków; słów, wyrażeń, gestów itd.; wymagają obecności osoby kodującej;
Środki reprezentacyjne
książki, obrazy, fotografie, pisarstwo, architektura, dekoracja wnętrz itd.;
Środki mechaniczne
telefony, telewizja, teleksy; mogą stać się przekaźnikami dla mediów prezentacyjnych i reprezentacyjnych..
Szumy komunikacyjne
- szum semantyczny - spowodowany nieprawidłowym użyciem symboli i słów w celu zakodowania wiadomości; powstaje wówczas gdy nadawca i odbiorca w różny sposób rozumieją słowa, wyrażenia, symbole itp.;
- szum mechaniczny - związany jest z udziałem w procesie komunikacji różnego rodzaju urządzeń;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz