Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 83

Średniowiecze a rozwój nauki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

(s1) Wpływ prawa średniowiecznego na kształt i rozwój ówczesnej nauki (s2) Poznawanie średniowiecza, podobnie ja poznawanie w ogóle dziejów człowieka, nie jest ani łatwe ani proste. Dzieje się tak za sprawą różnych sposobów przekazywania historii, którą każdy odbiera w sposób subiektywny i w taki ją...

Wpływ prawa na moralność - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Temat 9 Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność - skrypt Prawo jakiegoś państwa jest to zespół, całokształt ogólnych norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez państwo, regulujących zachowania doniosłe z punktu widzenia państwa, których przestrzeganie jest zagwarantowane przez p...

Znaczenie prawa dla rozwoju nauki - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 966

Antoni Dębiński   Znaczenie prawa dla rozwoju nauki w średniowieczu Obejmujący dziesięć stuleci historyczny okres średniowiecza jest niejednokrotnie opisywany jako mroczny czas zacofania, marazmu i fanatyzmu religijnego; ta opinia jes...

Znaczenie prawa kanonicznego dla teologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 868

Joanna Duda Sylwester Skalski Znaczenie prawa średniowiecznego dla teologii średniowiecznej We współczesnych tendencjach Średniowiecze jest okresem ciemnym, w którym autorytety kulturalne odmawiały przyznania rozumowi należnej mu autonomii i wolności. W Wiekach Średnich poznanie według tej tenden...

Teologia prawa kanonicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1148

Zagadnienia do egzaminu z filozofii i teologii prawa Antropologiczne podstawy istnienia prawa. Fenomen prawa. Prawo podmiotowe (ius) i przedmiotowe (lex). Hierarchia praw. Definicja prawa kościelnego. Pojęcie prawa naturalnego i jego podstawowa charakterystyka. Porządek prawny a porządek etyczn...

Prawo instytucjnalne Unii Europejskie - wyrok

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjnalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Trybunau z dnia 4 grudnia 1974 Yvone van Duyn przeciw Home Office sprawa 41/74 [1974] ECR 1337 Tezy: Wprowadzanie przez pastwa czonkowskie ogranicze zasady swobodnego przepywu pracownikw ze wzgldu na porzdek, bezpieczestwo lub ochron

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Cassis de Dijon - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1533

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 20 lutego 1979 Rewe-Zentral AG przeciw Budesmonopolverwaltung fr Branntwein sprawa C-120/78 [1979] ECR 0649 Tezy: Poniewa art.37 [31] TWE dotyczy pastwowych monopoli handlowych, przepis ten nie znajduje zastosowania do przepisw krajowych...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Dassonville - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2156

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 11 lipca 1974 Procureur du Roi przeciw Benoit i Gustave Dassonville sprawa 8/74 [1974] ECR 837 Tezy: Wszystkie przepisy pastwa czonkowskiego, ktre mog ograniczy, bezporednio lub porednio, rzeczywicie lub potencjalnie, handel wewntrz-wspl...

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 31 marca 1971 Komisja Wsplnot Europejskich przeciw Radzie Wsplnot Europejskich sprawa C-22/70 [1971] ECR 0263 Tezy: Wsplnota ma zdolno do zawierania umw midzynarodowych z pastwami trzecimi w zakresie wszystkich celw okrelonych w Traktac...

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej - Faccini Dori

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2198

Wyrok Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich z dnia 14 lipca 1994 Paola Faccini Dori przeciw Recreb Srl sprawa C-91/92 [1994] ECR I-3325 Tezy: Przepisy art.1 ust. 1 i 2 oraz art.5 Dyrektywy nr 85/577 w sprawie ochrony konsumenta przy zawieraniu umw poza siedzib przedsibiorstwa s bezwarunk...