Średniowiecze a rozwój nauki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Średniowiecze a rozwój nauki - strona 1 Średniowiecze a rozwój nauki - strona 2 Średniowiecze a rozwój nauki - strona 3

Fragment notatki:

(s1) Wpływ prawa średniowiecznego na kształt i rozwój ówczesnej nauki (s2) Poznawanie średniowiecza, podobnie ja poznawanie w ogóle dziejów człowieka, nie jest ani łatwe ani proste. Dzieje się tak za sprawą różnych sposobów przekazywania historii, którą każdy odbiera w sposób subiektywny i w taki ją opisuje. Dla niektórych średniowiecze to okres ciemnoty i zacofania. Dla innych - okres rozkwitu nauki i techniki. W niniejszej rozprawie spróbujemy Państwu przedstawić argumenty za tezą, że średniowiecze odznaczało się umiłowaniem nauki i rozwojem tej dziedziny życia. (s3)
Średniowiecze - epoka w historii obejmująca okres między starożytnością a renesansem, nie posiada ściśle ustalonych ram czasowych. Za jej początek uważa się okres w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Historycy wskazują wiele dat tego wydarzenia np. 306 - wstąpienie Konstantyna Wielkiego na tron, 313 - edykt mediolański,476 upadek Rzymu. (s4) Schyłek epoki średniowiecza również nie posiada precyzyjnych granic. Przyjmuję się jednak że wydarzenia takie jak odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492); (s5) czy wystąpienie Marcina Lutra (1517) kończą epokę wieków średnich. Jak więc widzimy, nauka w średniowieczu miała bardzo dużo czasu na swój rozkwit.
(s6) We wczesnym średniowieczu w Europie Zachodniej nauka była w upadku. Karol Wielki (ok. 800) usiłował stymulować jej rozwój tworząc szkołę pałacową w Akwizgranie, w której uczyli duchowni. Za jego przykładem szli inni władcy europejscy. Kościół Rzymskokatolicki tworzył szkoły klasztorne (m.in. w Auxerre, Reims, St. Gallen, Chartres). Karol Wielki zreformował system szkolnictwa europejskiego podwyższając poziom nauczania w szkołach klasztornych i tworząc szkoły katedralne, zarządził by do nauki w tych szkołach swobodnie dopuszczano świeckich (dotychczas naukę mogli pobierać tylko ludzie przygotowujący się do stanu duchownego). (s7) Reforma karolińska w dziedzinie nauki i oświaty, podstawowy element renesansu karolińskiego, zasadzała się na trzech elementach, na tradycji germańskiej, na antycznej kulturze rzymskiej i na chrześcijaństwie. Podstawą nauczania w szkole pałacowej było siedem sztuk wyzwolonych wzbogaconych o naukę o Piśmie Świętym. W szkole nauczano także zasad kancelaryjnych, czyli umiejętności redagowania dekretów królewskich i cesarskich
(s8)Z rozwojem nauki w średniowieczu związane było powstanie pierwszych uniwersytetów, które pojmowane były jako korporacje uczniów i profesorów. (s9) Pierwszym uniwersytetem, który odegrał zasadnicza rolę na naukę w średniowieczu był uniwersytet w Bolonii, na którym wykładano „prawa uczone”, w skład których wchodziło prawo rzymskie i prawo kanoniczne. Od XI do XIII wieku w ośrodku tym powstała tzw. szkoła glosatorów. (s10) Jej utworzenie związane było z odnalezieniem tekstów ustawodawczych cesarza

(…)

… rzymskiego do ówczesnej rzeczywistości. Badanie w tym zakresie zaczęto prowadzić na uniwersytetach włoskich w Pizie i Perugii. Zaowocowały one powstaniem nowej szkoły - szkoły komentatorów, której twórcą został Baldus de Ubaldis oraz Bartolus de Saxoferrato. Szkoła komentatorów tworzyła obszerne komentarze do zbioru justyniańskiego. Materiałem na którym pracowano nie były teksty oryginalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz