Rola prawa w kulturze średnowiecznej

note /search

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1141

Temat nr 1: Pojęcie prawa, jego istota, funkcje i początki. Pojęcie prawa Łaciński wyraz ius, według niektórych pisarzy, jest wyrazem pochodnym, wywodzącym się od wyrazu iustitia lub iustum, albo też od iubeo lub iussum. według innych autorów jest to wyraz pierwotny, oznaczający to, co dobre, świę...

Polityka Polski, Ius gentium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Polityka państwa polskiego w XIV i XV wieku. Panowanie Władysława Łokietka. Władysław Łokietek pochodził z dynastii Piastów. Był synem księcia kujawsko - łęczyckiego Kazimierza I. Rządził razem z braćmi na Kujawach brzeskich, ziemi łęczyckiej i dobrzyńskiej. Po śmierci Leszka Czarnego w 1288 roku ...

Prawo a moralność - Leon Petrażycki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1918

Prawo a moralność Wstęp Przedmiotem niniejszego pracowania jest relacja pomiędzy prawem i moralnością. W tym celu przedstawione zostaną istotne elementy tego czym jest prawo (z pominięciem zagadnień analizowanych w poprzednich tematach), a następnie określony zostanie sposób rozumienia moralności....

Prawo średniowieczne a styl życia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1106

Wpływ średniowiecznego prawa na styl życia i mentalność ówczesnych społeczeństw Wstęp Prawo w epoce średniowiecza odgrywało istotną rolę we wszystkich sferach ludzkiego życia i mentalności społeczeństwa. Każda z grup społecznych - chłopi, mieszczanie, rycerze i duchowieństwo - miała własne, odrębn...

Średniowiecze a rozwój nauki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1589

(s1) Wpływ prawa średniowiecznego na kształt i rozwój ówczesnej nauki (s2) Poznawanie średniowiecza, podobnie ja poznawanie w ogóle dziejów człowieka, nie jest ani łatwe ani proste. Dzieje się tak za sprawą różnych sposobów przekazywania historii, którą każdy odbiera w sposób subiektywny i w taki ją...

Prawo średniowieczne a moralność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność Wstęp Dyskusja nad wpływem prawa średniowiecznego w sferę moralności jest jedną z podstawowych debat filozoficzno-prawnych. Budzi ona jednak także wiele wątpliwości i kontrowersji nie tylko na gruncie