Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy - omówienie - strona 1 Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Narodziny i rozwój najstarszych Uniwersytetów Europy Średniowiecze charakteryzuje się gwałtownym wzrostem zainteresowań naukowych. Intensywny rozwój zainteresowań filozoficznych i naukowych doprowadził do tego, że było trzeba otworzyć takie szkoły gdzie uczniowie mogliby wypowiadać swoje myśli. Ta nową formę nauki nazywano uniwersytetami. Różne uniwersytety słynęły z różnych wysokich poziomów różnych przedmiotów. UNIWERSYTET BOLOŃSKI (1119) - głównie nauka prawa rzymskiego. Wychowanie w poczuciu karności społecznej, uczyło zgodnej współpracy ze społeczeństwem dla celów ziemskich, szerzyło kult władzy świeckiej. Uniwersytet Boloński to typowa uczelnia studencka - studenci wybierali spośród siebie rektora. Była to uczelnia świecka, kierowana przez władze studenckie. Oprócz prawa rzymskiego wykładano też inne dziedziny wiedzy. UNIWERSYTET PARYSKI (1200) - podzielony był na specjalności: filozofia, prawo, medycyna, teologia. Wydziałami kierował dziekan, pojawia się urząd rektora. W późniejszym okresie przekształcony przez dominikanów w uczelnie podległą Kościołowi. Dialektykę główną naukę uczelni ograniczono do rozumowego udowadniania prawd religijnych. UNIWERSYTET CAMBRIDGE (1209) - powstał w wyniku migracji mistrzów i studentów z pobliskiego Oksfordu. Reprezentował nauki dydaktyczne. UNIWERSYTET W OKSFORDZIE (1214) - początkowo uniwersytet specjalizował się w prawie i medycynie, dopiero w późniejszym czasie powstał tu wydział teologii oraz nastąpił wyraźny zwrot ku naukom przyrodniczym i ścisłym. UNIWERSYTET PADEWSKI (1222) - w Padwie powstał 1222 z przekształcenia istniejącej od szkoły prawa i retoryki, na wzór Uniwersytetu Bolońskiego, z którego przybyli zakładający go profesorowie i studenci. Działało tu wielu wybitnych uczonych (m.in. Galileusz), powstały pierwsze pracownie anatomiczne i biologiczne oraz jeden z pierwszych w Europie ogrodów botanicznych. Do 1399 Uniwersytet Padewski miał 4 wydziały: prawa (cywilnego i kanonicznego), sztuk wyzwolonych, medycyny i teologii. Potem podzielił się na 2 uniwersytety: „legistów” (studentów prawa) oraz „artystów” (studentów pozostałych wydziałów). Powstanie i funkcjonowanie Akademii Krakowskiej W okresie organizowania scentralizowanego państwa za Kazimierza Wielkiego otworzyło się obszerne pole działania dla prawników. Garstka absolwentów uniwersytetów zachodnioeuropejskich nie wystarczała państwu. Stąd narodziła się potrzeba posiadania własnego uniwersytetu. I tak Kazimierz Wielki ufundował Akademie Krakowską. 8 katedr było prawniczych ( w tym 5 dla prawa rzymskiego, a 3 dla kościelnego), 2 medyczne i 1 filozoficzna. Na nowo powołała ja do życia Jadwiga wraz z Jagiełłą, przeznaczając na jej utrzymanie własne kosztowności. Stąd uczelnia krakowska nosi nazwę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas już uniwersytet rozwijał studia filozoficzno - teologiczne, a prawników kształcił tylko w zakresie prawa kościelnego. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz