Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 80

Badania marketingowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Badania marketingowe   Obejmują zdobycie i przetwarzanie:   zewnętrznych danych dotyczących rynku zbytu i wpływu własnych działań marketingowych (market research), wewnętrznych danych przedsiębiorstwa dla celów polityki zbytu.   Wobec dużej liczby możliwości podziałów badań marketingowych powin...

Funkcje i istota rynku-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Funkcje rynku   Wyrównanie - podmiotów i struktury podaży i popytu za pomocą cen równowagi, Informacyjna - informowanie nabywców i dostawców o ofercie towarowej i chłonności rynku na towary i usługi, Alokacyjna - czyli przemieszczenie zasobów pracy, środków produkcji i kapitałów do dziedziny gospo...

Główne strategie marketingowe-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Główne strategie marketingowe : strategia pierwszej klasy strategia penetracyjna strategia superokazji strategia podwyższonej ceny strategia przeciętności strategia okazji strategia ugotowania podła strategia towaru strategia taniego towaru STRATEGIA ZRÓŻNICOWANIA - innowacje mają doprowad...

Innowacyjność-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Innowacyjność Planowanie nowych produktów, do momentu wprowadzenia ich na rynek   Proces rozwijania produktu: Zdobycie pomysłu na nowy produkt (burza mózgów), Sprawdzanie i selekcja realnych pomysłów nowego produktu, Urzeczywistnienie pomy...

Otoczenie i zachowanie równowagi-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

  Zachowanie równowagi pomiędzy interesami firmy klienta i środowiska naturalnego.   Kryteria Orientacje rynkowe, fazy rozwoju działań rynkowych Produkcyjne Sprzedażowe Tradycyjne Strategiczne Społeczne Podmiot (jako punkt wyjścia) produkt (dobro materialne) usługa konsument konsument ...

Pokuta - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176

POKUTA ŹRÓDŁA: KPK, kan. 959-997. KKKW, kan. 718-736. Rituale Romanum. Ex decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum, Cittàŕ del Vaticano 1969-: Ordo paenitentiae, 1974 (Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1981) (skrót: RRP) Ioannes Paulu...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW Arcybiskup większy (łac. archiepiscopus maior) – hierarcha (biskup), który jest głową Kościoła wschodniego w randze arcybiskupstwa większego; jego uprawnienia są identyczne jak patriarchy, z tym tylko, że jego wybór dokonany przez biskupów wymaga zatwierdzenia przez Bis...

Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich - słownik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

SŁOWNIK WYBRANYCH TERMINÓW Absolutio complicis (łac.) (kan. 1378 § 1 KPK, kan. 728 § 1, 1457 KKKW) – grzech – przestępstwo polegające na usiłowaniu rozgrzeszenia wspólnika w grzechu zewnętrznym przeciwko cnocie czystości. Apostazja (kan. 751 KPK, 1436 KKKW) – przestępstwo polegające na porzuceni...

Spowiednik - podstawy doktrynalno-historyczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882

ROZDZIAŁ I PODSTAWY DOKTRYNALNO - HISTORYCZNE Zasadniczym problemem, który pojawia się na początku naszych roz­ważań, jest zagadnienie pojęcia władzy rozgrzeszania w kontekście wielowiekowej dyskusji dotyczącej rozróżnienia władzy święceń kapłańskich i władzy zwanej jurysdykcyjną. Na przestrzeni d...

Spowiednik - prawodawstwo wspólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

2.3. Prace legislacyjne i prawodawstwo Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Wyłączenie z obrad i dokumentów Soboru Watykańskiego II problematyki czysto normatywnej skłoniło do utworzenia przez Pawła VI Komisji do Spraw Reformy Kodeksu ...