Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 79

Psychologia-opracowanie - Metody badań psychologicznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1106

PSYCHOLOGIA (od gr. Psyche = dusza, i logos = słowo, myśl) - nauka empiryczna, zajmująca się badaniem mechanizmów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Wpływ...

Struktury organizacyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Struktury organizacyjne, typy struktur i ich charakterystyka Strukturę organizacyjną można zdefiniować jako układ wzajemnie powiązanych ze sobą stanowisk, komórek i jednostek organizacyjnych w danej organizacji Stanowisko pracy - miejsce pracy z określonymi zadaniami i funkcjami do wykonania Komó...

Stres-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1127

Stres Stres jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi. Pojęcie stresu wprowadzon...

Style decyzyjne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1715

Style decyzyjne - różnice indywidualne Wyróżnia się cztery odmienne sposoby indywidualnego podejmowania decyzji. Podstawą jest stwierdzenie, że ludzie różnią się pod dwoma względami. Pierwszy to sposób myślenia. Niektórzy są logiczni i racjonalni. Niektórzy zaś intuicyjni i twórczy. Drugi wzgląd do...

Zależność między stresem a stanem zdrowia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Zależność pomiędzy stresem a stanem zdrowia Stres to pojęcie bardzo szerokie. Ogólnie mówiąc, jest to reakcja organizmu na przeszkody, takie jak zbyt duże obciążenie fizyczne lu psychiczne, niebezpieczeństwo, sytuacje niecodzienne, tru...

Etapy opracowywania mowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 938

Etapy opracowania mowy. Na etapy opracowania mowy składają się: INWENCJA - polega na znalezieniu tematu dla mowy, KOMPOZYCJA - funkcjonalne ułożenie zebranego materiału, ELOKUCJA - poprawne, jasne i ozdobne wysłowienie, OPANOWANIE PAMIĘCIOWE, WYGŁOSZENIE - DOBRE WYGŁOSZENIE jest jednym z gwara...

Formy i sposoby argumentowania-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1799

FORMY i SPOSBY ARGUMENTOWANIA. Argumenty powinny być funkcjonalne rozłożone. Należy: Nie udowadniać rzeczy oczywistych, Argumenty ważne powinny być uszeregowane, Argumenty powinny być od mocnych do słabych lub odwrotnie. Każdy argument perswazji powinien najprościej trafiać do przekonania czyli...

Retoryczne środki prezentacji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1596

Retoryczne środki prezentacji. Prezentacja - przedstawienie, zapoznanie. Do środków retorycznych zaliczamy: przykład, ponowienie, ilustracja, metafora, ciąg metafor, narracja, powtórzenie, wzmocnienie, cząstkowe podsumowanie, apel, cytat, opozycja krzyżowa (chiazma?), stopniowanie (klimaks...

Wygłaszanie mowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Wygłaszanie mowy. Z dwu podmiotowości retoryki wynika, że mowa jest udziałem dwóch partnerów: retora (nadawcy) i słuchaczy (odbiorcy). Opracowanie wypowiedzi perswazyjnej obejmuje splot czynników składających się na pojęcie autorytetu intelektualnego i moralnego podmiotu retorycznego. Czynniki decy...

Prowadzenie obrad-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Prowadzenie obrad. Schemat prowadzenia obrad: Przywitanie, Poinformowanie o regułach zgromadzenia, Poproszenie pierwszego mówcy, W czasie wystąpienia prowadzący obrady: 1. nie może pozwolić by mówcy przerywano, 2. ma uciszyć zgromadzonych gdy na Sali pojawi się zbyt duży szmer, 3. dyskretnie sy...