Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 81

Wielokulturowe małżeństwo

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

ks. Leszek Adamowicz Wybrane problemy katolickiego prawa małżeoskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie Prowadząc refleksję nad problemami życia religijnego we współczesnym świecie, w którym stosunkowo łatwo zmienid miejsce zamieszkania, czy też znaleźd się w odmiennym niż rodzimy...

Wstęp do sakramentów 2

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

KANONY WSTĘPNE DO PRAWA O SAKRAMENTACH KPK rozpoczyna częśd I Księgi IV poświęconą sakramentom od 9 (kan. 840-848) kanonów wstępnych. Podobną treśd zawiera 8 (kan. 667-674) pierwszych kanonów Tytułu XVI KKKW. Zawierają one pewne normy wspólne dla wszystkich siedmiu sakramentów Kościoła. 1. Okreś...

Spowiednik - prawodawstwo kościoła

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. drhab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

ROZDZIAŁ II PRAWODAWSTWO KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO Prawodawstwo Kościoła łacińskiego w ostatnim stuleciu swoje uległo znacznym modyfikacjom, z których najważniejsze zostały zawarte w dwóch kodyfikacjach: z 1917 i z 1983 roku. Ewolucja norm prawnych dokonywała się jako odpowiedź na zmiany zachodzące we ...

Dekret zawiązania sporu - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1519

Zabierzów, 8 XI 2011 r. Znak: DM 10/11 l.dz.120/11 Sąd Metropolitarny w Krakowie Ul. Franciszkańska 3 31-004 Kraków Tel. (12) 429 41 49 DEKRET ZAWIĄZANIA SPORU Zgodnie z kan. 1513 i 1677 §2 KPK w oparciu o żądania i odpowiedzi stron, zostaje określony przedmiot sporu w następujący sposób: Czy...

Omówienie wyroku sądu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

Joanna Duda Wyrok Sądu Metropolitarnego w Katowicach z 2 IV 1997 r., w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich (biseksualizm), w: Ius Matrimoniale 2 (1997), s. 233-241. Przedstawiany wyrok składa się z trzech części: przebieg sprawy, motyw...

ćwiczenia sądowe - tytuły

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

1. Sprawa z tytułu niemocy płciowej (po stronie pozwanego / stronie pozwanej). 2. Z tytułu przeszkody przyzwoitości publicznej 3. Z tytułu braku wystarczającego używania rozumu (choroba psychiczna, stan nietrzeźwości,

Przykład skargi - Nieważność małżeńska

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Nieważność małżeńska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1400

Białystok, dn. l września 2010 Powód: Wiesława Makowska, z domu Stanisławska Ul. Warszawska 21 15-474 Białystok Parafia rzymsko-katolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białymstoku Tel. 51 111 Pozwany: Krzysztof Makowski Ul. Wietrzna 42 15-558 Białystok Parafia rzymsko-katolicka św. Jadwigi Królo...

Nieważność małżeńska - pytania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Nieważność małżeńska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Kraków, 10 grudnia 2011 Znak akt: DM 12/11 PYTANIA DLA STRON w sprawie o nieważność małżeństwa DUDA/MARECKI Strona powodowa: Joanna Duda; strona pozwana: Marek Marecki Z tytułu błędu co do przymiotu osoby bezpośrednio zasadniczo zamierzonego po stronie pozwanego. Z tytułu podstępu po stronie poz...

Spis orzeczeń - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

1. Błąd determinujący wolę (kan. 1099) w świetle wyroku Roty Rzymskiej c. Stankiewicz z 25 IV 1991 r., Ius Matrimoniale 3 (1998) s. 187-198. 2. Wyrok sądu w Katowicach (1997) w sprawie o nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia...

Uwagi przedwyrokowe obrońcy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Obrońca węzła małżeńskiego ks. mgr Józef Jóźwik Przy Sądzie Metropolitarnym w Krakowie Znak akt: DM 10/11 Uwagi PRZEDWYROKOWE w sprawie o nieważność małżeństwa DUDA/MARECKI Z tytułu: - błędu co do przymiotu osoby bezpośrednio zasadniczo zami...