Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 70

Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Ogólna charakterystyka polityki gospodarczej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2702

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (1) - Podwójne znaczenie PG: nauka i działalność polityczna NAUKA PG Inna nazwa: polityka ekonomiczna. Należy do grupy nauk ekonomicznych i jest ściśle związana z ekonomią, stąd uważa się ją za: ekonomię stosowaną (nie „czystą”) za naukę normatywną (nie...

Polska Droga do kapitalizmu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Sylwia Mikulska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2086

POLSKA DROGA DO KAPITALIZMU Przełom 1989 r.: konieczność przejścia od scentralizowanej gosp. planistycznej do gosp. rynkowej; Społ. akceptacja tego celu; spór wokół dróg jego osiągnięcia, modeli kapitalizmu, priorytetów i tempa przemian; Specyfika polskiej drogi: „stabilizacja przed prywatyzacją” ...

Społeczna Gospodarka Rynkowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zofia Skrzypczak
 • Społeczna Gospodarka Rynkowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2940

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA Ogólna charakterystyka koncepcji społecznej gospodarki rynkowej (SGR) SGR = GR (racjonalność, efektywność, dynamika) + S (rozbudowany system zabezpieczeń społ. i środków zmniejszających rażące dys...

I wojna światowa i inne informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Magdalena Dołhasz
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4368

Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie koncepcje niepodległościowe. W 1908 powstała orientacja prorosyjska którą rozpowszechniono poprzez wydawanie broszury. W tym samym roku powstała także proaustriacka w Krakowie. A jej postulaty popierały zw...

Wykłady z ekonomii - controlling

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2681

CONTROLLING BANKOWY (studia zaoczne) Prowadzący: dr Andrzej Krysiak Program wykładu: Str. Definicja i organizacja controllingu w banku komercyjnym 2 Analiza sytuacji finansowej banku 7 Monitorowanie i zarządzanie ryzykiem bankowym 10 Rachunek efektywności produktów odsetkowych 20 Rachunek efektyw...

Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo bankowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3332

Omawia czasy takie jak: starożytny Egipt, Mezopotamia, starożytny Izrael, starożytna Grecja. W notatce znajdują się zagadnienia takie jak: prawo feudalne, prawa barbarzyńskie, prawo zwyczajowe późnego średniowiecza, spis prawa partykularnego, prawo miejskie, prawo zwyczajowe, tradycje prawa rzymski...

Sytuacja państw przed wstąpieniem do UE i droga do wspólnoty

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Katarzyna Woch
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2471

Zawiera także informacje na temat układu o EOG. Sytuacja państw przed wstąpieniem do UE i droga do wspolnoty. SZWECJA Kwestia przystąpienia Szwecji do UE pojawiła się w latach `40 XX wieku, od tego czasu szwedzcy politycy zaczęli się zastanawiać jak ukierunkować szwedzką politykę w podzielonym i s...

Polityka społeczna - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3752

Polityka społeczna Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę rozwoju cywil...

Otoczenie rynkowe firmy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

OTOCZENIE RYNKOWE FIRMY 1. POJĘCIE OTOCZENIA Gospodarka rynkowa liczy sobie ponad dwieście lat. W stosunku do tego okresu marketing pojawił się dość późno, bo praktycznie dopiero po drugiej wojnie świato­wej. Również w okresie poprzedzającym wyodrębnienie się marketingu jako okre­ślonego sposobu m...

Duopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

DUOPOL Dupolol jest szczególnym przypadkiem oligopolu i przedstawia rynek, na którym działają jedynie dwaj producenci (sprzedawcy) oferujący ten sam produkt. Działanie jednego producenta są zależne od działań drugiego producenta. Współzależności miedzy dwoma przedsiębiorstwami mogą dotyczyć procesu...