Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 69

Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakon...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Ryszard Żmuda
 • Zakony
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4025

Ryszard Żmuda Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000 Tom 1: Osoby konsekrowane Dokument elektroniczny (przed ewentualnym opublikowaniem) Łódź 2004 2 Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komitetu Badań Na...

Zakony - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Ryszard Żmuda
 • Zakony
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

Ryszard Żmuda Materiały do bibliografii publikacji o zakonach i zgromadzeniach zakonnych w Polsce 1945-2000 Tom 2: Instytuty życia konsekrowanego Dokument elektroniczny (przed ewentualnym opublikowaniem) Łódź 2004 2 Materiały bibliograficzne zgromadzono przy okazji realizacji grantu Komite...

Prawo zakonne - CODEX IURIS CANONICI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Prawo zakonne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

CODEX IURIS CANONICI an. 1917 Textus sine fontium annotatione Romae MMVII Codex Iuris Canonici 1917 www.internetsv.info Questo documento è stato realizzato con la massima cura per lo studio avanzato nel campo del diritto canonico. È importante ricordare tuttavia che nelle ricerche di maggio...

Skrypt na egzamin z Instytucji i rynków finansowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Tomasz Gruszecki
 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 1274
Wyświetleń: 1911

1.FUNKCJA PIĘNIĄDZA Funkcje pieniądza, zadania, jakie spełnia pieniądz w procesie swojego obiegu. Pieniądz jest: 1) miernikiem wartości - za pomocą ceny pozwala różnorodne towary sprowadzić do porównywalności, wyrażając ich wartość w tych samych jednostkach. 2) środkiem cyrkulacji (obiegu) - pośred...

Nauki o organizacji - omówione zagadnienia na kolowkium

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3220

in. zagadnienia takie jak: multidyscyplinarność, interdyscyplinarność, podział spółek ze względu na formę organizacyjno-prawną, organizacja, model organizacji według Leavitta, cykl życia organizacji,

Finanse definicje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1673

...Finanse- są to zjawiska i procesy pieniężne, które powstają w związku z działalnością gospodarczą i społeczna człowieka. Finanse– są to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu, podziale i wydatkowaniu zasobów pieniężnych Pojęciem finanse obejmujemy tylko te zjawiska pieniężne, które ...

Partie polityczne w Europy Środkowo Wschodniej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ks. dr hab. Wiesław Bar
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 4795

dr hab. Wiesława Bara. Notatka zawiera 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: warunki tworzenia partii politycznych, proces powstawania parti politycznych, funkcje partii polit. w procesie demokratyzacji, główne „rodziny” partii polit. w EŚW, biegun socjalistyczny, biegun konserwatywno-chadecki...

Monopol nabywców - monopson - Obustronny monopol

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3990

Znajduje się w niej również rozpatrzony przypadek monopolu obustronnego. Zajęcia prowadzi dr Elżbieta Hławacz - Pajdowska. Monopol nabywców (monopson). Teoria monopolu nabywcy może być rozwijana analogicznie do teorii monopolu oferenta. Dlat...

Rynek, popyt i podaż - wykłady z mikroekonomii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5943

Oprócz tego zamieszczone są w niej wzory i wykresy dotyczące danych tematów. Dodatkowo na końcu notatki znajdziemy pytania kontrolne i zadania dotyczące danych zagadnień. Zajęcia prowadzi dr Elżbieta Hławacz - Pajdowska. Notatka ma 15 stron i porusza zagadnienia takie jak: rynek, rynek doskonały, ...

Polityka Gospodarcza - PKB jako wskaźnik

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2107

w notatce znaleźć można również informacje takie jak:kierunki oddziaływań PG w kapitalist. gospodarce mieszanej, PKB jako wskaźnik dobrobytu, doktryny i systemy PG, polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna oraz polityka konkurencji. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLITYKI GOSPODARCZEJ (...