Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 71

Istota i założenie monopolu pełnego-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Istota i założenie monopolu pełnego /czystego/ jako drugiej skrajnej struktury runku. Co to jest monopol? To pytanie może wydawać się dziwne, ponieważ odpowiedź zdaje się oczywista. Monopol istnieje, gdy jest tylko jedno przedsiębiorstwo w gałęzi. Jednak to, czy daną gałąź można sklasyfikować jak...

Konkurencja doskonała - istota

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 938

Istota konkurencji doskonałej jako skrajnej struktury rynku Model rynku doskonale konkurencyjnego wprowadzili do ekonomii niezależnie od siebie J. Robinson*(1903-83) i E. Chamberlain. Model ten został zbudowany na kilku założeniach u...

Oligopol-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 910

OLIGOPOL Rynek oligopolistyczny charakteryzuje się tym, że działa na nim kilku silnych monopilistów, którzy opanowali rynek zbytu, np. w produkcji samochodów, sprzętu elektronicznego, produkcji stali, papierosów. Wejście na ten rynek i nawiązanie skutecznej konkurencji wymaga dużych kapitałów. Pod...

Polityka antymonopolowa państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 490

Polityka antymonopolowa państwa. Polityka antymonopolowa państwa to ogół działań władz państwowych zmierzających do przeciwdziałania praktykom monopolistycznym lub ich skutkom i ochronie wolnej konkurencji ( efektywności gospodarowania).Konieczność prowadzenia takiej polityki motywowana jest społec...

Wzory renty akcje obligacje-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1232

Kapitalizacja Kapitalizacja prosta Kapitalizacja złożona (procent składany) Kapitalizacja prosta (dla różnych okresów kapitalizacji) Kapitalizacja złożona (dla różnych okresów kapitalizacji) Kapitalizacja ciągła Kapitalizacja z góry ...

Wady i zalety monoplu-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 434

Wady i zalety monoplu Łatwo zauważyć, że w życiu gospodarczym jak politycznym i wśród naukowców zawsze występują liczni zarówno gorący zwolennicy, jak i przeciwnicy monopoli. Monopole są obiektem ostrych sporów. Zarzuca się im wyzysk słabszych uczestników rynku, utrudnianie konkurencji, która jest ...

Monopol pełny-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

MODEL MONOPOLU PEŁNEGO Monopol pełny mamy na rynku wówczas, gdy w danej gałęzi przemysłu istnieje tylko jedno przedsiębiorstwo wytwarzające produkt nie posiadający substytutów. Model monopolu pełnego opiera się na czterech założeniach: Pro...

Wady rynku doskonale konkurencyjnego-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 315

Wady rynku doskonale konkurencyjnego Konkurencja doskonała jako przypadek idealny Główną wadą tego rynku jest to, że tego typu rynki nie występują w rzeczywistym świecie Jest to konstrukcja teoretyczna i wyidealizowana. W rzeczywisto...

Indeksy statystyczne-oparcowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Henryk Ponikowski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

Indeksy statystyczne W poprzednim rozdziale zajmowaliśmy się analizą szeregu czasowego z pozycji wyodrębnienia jego składowych (trendu i wahań okresowych) oraz zbudowaniem modelu prognostycznego danego zjawiska. Ten rozdział będzie poświęco...