Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 7

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Kalina Grzesiuk
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie ...

Formy handlu zagranicznego - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1029

1.1. Podział form handlu zagranicznego. Handel zagraniczny to odpłatna wymiana towarów lub usług z partnerami mającymi stałą siedzibę poza granicą celną państwa. Podstawowymi formami handlu zagranicznego są: import - przywóz towarów z zagranicy w celu wykorzystania ich na rynku zewnętrznym oraz n...

Giełda - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Giełda - to organizowane w ustalonym miejscu i czasie spotkania handlowe, na których sprzedawane są ściśle określone towary po cenach ogłoszonych w codziennych notowaniach. Transakcje na giełdach zawierane są zgodnie z obowiązującym regulaminem, między

Korzyści z handlu zagranicznego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952

Handel pozwala efektywniej produkować. Otwarcie granic rozszerza rynek, co jest korzystne: a/ Wzmaga się konkurencja, a przecież monopoliści „produkują mniej i sprzedają drożej”. b/ Rośnie produkcja i pojawiają się korzyści ze skali, czyli zmniejsza się przeciętny koszt produkcji. Kraje gdzie hande...

Leasing - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 840

Leasing jest umową cywilno-prawną , uregulowaną przez Kodeks Cywilny, na mocy której leasingodawca przekazuje lesingobiorcy prawo do użytkowania określonego dobra (środka trwałego), którego jest właścicielem, w zamian za określone płatności, tzw. raty lesingowe. Okres użytkowania przedmiotu leasingu...

Makroekonomia w handlu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 903

Wpływ polityki pieniężnej i fiskalnej na handel (w krótkim okresie) Polityka pieniężna i fiskalna ma znaczący wpływ na handel i kurs walutowy. Przypuśćmy , że System Rezerwy Federalnej zwiększa podaż pieniądza. Przesuwa krzywą LM w prawo, tzn. obniża stopę procentową i stymuluje inwestycje. Spad...

Pośrednicy w handlu zagranicznym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Pośrednia działalność handlowa na rynkach zagranicznych Dystrybutor powiązany z producentem długookresową umową dystrybucyjną, wyłączne prawa do oferowania i sprzedaży wyrobów na określonym terytorium, możliwość sprzedaży pod marką dostawcy lub własną, jeżeli kupuje towary anonimowe. Hurtownik o...

Polityka celna - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Ustawa o Prawo Celne Została utworzona dnia 19 marca 2004 r. reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Pol...

Prawne uwarunkowania handlu międzynarodowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

PRAWNE UWARUNKOWANIA HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO Handel międzynarodowy obejmuje obroty majątkowo-kredytowe oraz obroty bieżące, na które oprócz wymiany składają się zakup i sprzedaż za granicę usług, dóbr niematerialnych oraz zobowiązania wynikające z ruchu ludności poza granicę. Zasady handlu międzyna...

Procedury celne - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2261

Procedury celne Wyróżniamy 8 procedur celnych: Dopuszczenie do obrotu Wywóz Skład celny Uszlachetnianie czynne Przetwarzanie pod kontrolą celną Odprawa czasowa Uszlachetnianie bierne Tranzyt Procedury dzielimy na zawieszające i gospod...