Polityka celna - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka celna - omówienie zagadnienia - strona 1 Polityka celna - omówienie zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:

Ustawa o Prawo Celne
Została utworzona dnia 19 marca 2004 r.
reguluje w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego
zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej
zasady postępowania z towarami objętymi Wspólną Polityką Rolną
sposób przekazywania informacji do celów ewidencji i statystyki
Składa się:
9 Rozdziałów
103 artykuły
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo celne
29 kwietnia 2010 r. Zmieniono 11 art. Ustawy o Prawo Celne (art.4, art. 37, art. 38, art. 43-50)
Kodeks celny
Akt normatywny danego państwa lub ugrupowania państw, stanowiący zbiór regulacji dotyczących postępowania z towarami przekraczającymi granice celne. Od 1 maja 2004 r. w Polsce obowiązuję Wspólnotowa Kodeks Celny oraz wspólnotowy system zwolnień celnych (został uchylony Polski Kodeks Celny z 1997 roku). WKC obowiązuje tylko wtedy, gdy towar przekroczy granice wspólnoty a nie granice krajów należących do UE. Cła i ich rodzaje
Dokumentacje celne
Forma złożenia: pisemna, ustna, elektroniczna.
Dwa formularze SAD (Jednolity Dokument Administracyjny) jedna pozycja taryfy celnej lub pochodzenia jednego państwa
SAD-Bis dokument uzupełniający (więcej niż jedna pozycja taryfy celnej nie więcej niż 99) na 3 formularz SAD-Bis nie więcej niż 3 taryfy celne. Zasady wypełnienia dokumentów SAD są określone w załączniku do Rozporządzenia Rady nr 2545/93
Ważne są dokumenty potwierdzające pochodzenia towarów. Pomimo tego muszą też wystąpić następujące dokumenty: oryginał faktury handlowej, deklaracja wartości celnej, pozwolenia przywozu lub wywozu, zaświadczenia o nadaniu numerów indentyfikacyjnych REGON oraz NIP, inne dokumenty, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Inne dokumenty:
Świadectwo pochodzenia. W którym jest zapis o kraju pochodzenia. Przedsiębiorstwo gdyz ma wątpliwości do stosowanej klasyfikacji towarów Może wystąpic o wydanie wiążącej informacji taryfowej. (WIT) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz