Dokumenty związane z odprawą celną

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dokumenty związane z odprawą celną - strona 1 Dokumenty związane z odprawą celną - strona 2 Dokumenty związane z odprawą celną - strona 3

Fragment notatki:

  Dokumenty związane z odprawą celną     – Jednolity Dokument Administracyjny SAD    •Jest wnioskiem o wszczęcie postępowania celnego.   •Składa się z:   1)W przypadku zgłaszania towarów klasyfikowanych według jednego kodu Taryfy  Celnej PCN, pochodzących z jednego kraju, objętych jedną stawką podatkową. Na  jednym formularzu SAD zawierającym 9 kart numerowanych 1, 1A, 2-8 lub na  formularzu zawierającym 4 karty 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.   2)W przypadku towarów klasyfikowanych według więcej niż jednego kodu Taryfy  Celnej lub pochodzących z więcej niż jednego kraju, objętych więcej niż jedna  stawka celna lub podatkową. Na formularzu SAD oraz formularzu uzupełniającym  SAD BIS zawierającym odpowiednio 9 lub 4 karty.       Do wniosku SAD należy dołączyć:   a)oryginał faktury handlowej;   b)dokument stwierdzający pochodzenie towaru;   c)specyfikację towarową, jeżeli tej funkcji nie spełnia faktura;   d)deklarację wartości celnej;   e)dokument przewozowy;   f)pozwolenie przywozu lub wywozu;   g)zaświadczenie o nadaniu podmiotowi dokonującemu obrotu z zagranicą  numeru ewidencyjnego REGON;   h)zaświadczenia Urzędu Skarbowego o wydaniu banderoli podatkowych.       Dokumenty związane z odprawą celną – Karnet ATA   •Karnet ATA jest to międzynarodowy dokument  odprawy celnej czasowej , czyli  kiedy towar będzie powtórnie przywieziony do kraju, np. eksponaty na targi i  wystawy międzynarodowe, instrumenty muzyczne, sprzęt filmowy itp.   •Karnet ATA eliminuje całą procedurę związaną z wypełnianiem wniosku SAD.       Dokumenty związane z odprawą celną – Świadectwo Pochodzenia    •Świadectwo Pochodzenia jest dokumentem stwierdzającym, że towar został  wyprodukowany w kraju, który świadectwo wydał.   •Dokument ten służy głównie do ustalenia przez władze celne kraju importera,  czy towar pochodzi z kraju, któremu przyznano możliwość korzystania z ulgowych  stawek celnych.   •Czasami ma on na celu uniemożliwienie reeksportu lub kontrole kontyngentów.     Wydają je uprawnione instytucje w kraju eksportera.   •W Polsce można je uzyskać w Krajowej Izbie Gospodarczej lub w Urzędzie  Celnym.   • Zwykłe Świadectwo Pochodzenia  ma zastosowanie w obrocie z krajami i  regionami, do których Polska nie stosuje preferencji celnych.   • Zwykłe Świadectwo Pochodzenia  powinno być sporządzane w języku  angielskim, francuskim lub w języku kraju pochodzenia.         Dokumenty związane z odprawą celną     – Świadectwo Pochodzenia (FORM A)   •Świadectwo Pochodzenia FORM A wymagane jest przy stosowaniu 

(…)


Są to dokumenty związane z ładunkiem.
Kapitan podpisuje ilość odebranych „kopert”.
Agent w porcie zabiera i rozdziela pocztę.
Przesyłki kapitańskie wydaje Agent właścicielom w zamian za oryginał Delivery
Order.
Klauzula na pieczątce Agenta „As agent only” – zabezpiecza agencję przed
roszczeniem ładunkowym, gdy podpisuje Konosament jako reprezentant
Armatora czy czarterującego.
Dokumenty związane z odprawą…
… odebranych „kopert”.
Agent w porcie zabiera i rozdziela pocztę.
Przesyłki kapitańskie wydaje Agent właścicielom w zamian za oryginał Delivery
Order.
Klauzula na pieczątce Agenta „As agent only” – zabezpiecza agencję przed
roszczeniem ładunkowym, gdy podpisuje Konosament jako reprezentant
Armatora czy czarterującego.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz