Procedury celne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury celne - strona 1 Procedury celne - strona 2 Procedury celne - strona 3

Fragment notatki:

PROCEDURY CELNE
Coraz częściej podstawowa strategia działania przedsiębiorstw staje się obrót towarowy z zagranicą. Podstawową kwestią, będąca fundamentem jakichkolwiek rozważań o prowadzeniu obrotu towarowego z zagranica, są możliwości proceduralne, jakie to prawo niesie ze sobą - czyli w dużym uproszczeniu regulacja procedur celnych. Osoba zamierzająca dokonać obrotu towarowego z zagranica ma do dyspozycji określone możliwości w odniesieniu do towaru przewidziane w art.3 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. z 2001r. Nr 75, poz. 802 z późniejszymi zmianami) - zwane przeznaczeniem celnym. Paragraf ten definiuje przeznaczenie celne między innymi jako objecie towaru procedurą celną. W ramach pojęcia przeznaczenia celnego - wprowadzono możliwość objęcia towaru procedurą celną. Procedury celne są to ustalone przez kodeks celny tryby postępowania. Art.3 § 3 specyfikuje osiem procedur celnych :
1 -          dopuszczenie do obrotu
2 -          tranzyt
3 -          sklad celny
4 -          uszlachetnianie czynne
5 -          przetwarzanie pod kontrola celna
6 -          odprawa czasowa
7 -          uszlachetnianie bierne
8 -          wywóz
PROCEDURA DOPUSZCZENIE DO OBROTU     
Procedura dopuszczenia do obrotu czyli nadanie towarowi niekrajowemu statusu celnego towaru krajowego. Po spełnieniu wszystkich formalności, a zwłaszcza dokonaniu zgłoszenia celnego oraz zapłaceniu cła i podatków można swobodnie dysponować towarem na polskim obszarze celnym, innaczej mówiac zachodzi wtedy, kiedy dokonujemy oclenia towaru i chcemy, aby importowany towar został w kraju i na razie przynajmniej nie widzimy potrzeby jego reeksportu, zwrotu itp.
Po zakończeniu procedury - płacimy cło i podatek VAT I CZEKAMY TRZY LATA, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Zwracam uwagę, że otrzymanie potwierdzonego dokumentu SAD nie jest równoznaczne z tym, że możemy spać spokojnie, UC ma trzy lata na ponowne zbadanie sprawy w ramach tzw. powtórnej kontroli. Pieczątka na SAD, którą otrzymaliśmy stwierdza jedynie to, że do zgłoszenia celnego dołączyliśmy wszystkie wymagane dokumenty i na tą chwilę UC zgadza się na zwolnienie towaru. 2. Tranzyt
Tranzyt polega na przemieszczaniu towaru z jednego do drugiego miejsca znajdującego się na polskim obszarze celnym. Dotyczy to zarówno przypadku gdy towar przemieszczany jest z granicznego urzędu celnego do wewnętrznego urzędu celnego jak i przemieszczania towaru z jednego do drugiego granicznego urzędu celnego. Korzystanie z procedury tranzytu (procedury zawieszającej) związane jest ze złożeniem zabezpieczenia. W tej procedurze szczególne znaczenie ma korzystanie z dokumentów gwarancyjnych przewidzianych w umowach międzynarodowych (TIR, WPT, ATA).

(…)

… tranzytu); przewożonych pomiędzy Wspólnotą Europejską, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i krajami Grupy Wyszehradzkiej (wspólna procedura tranzytowa); przewożonych pomiędzy krajami Stronami Konwencji TIR. 3. PROCEDURA SKŁADU CELNEGO
W składach celnych możliwe jest składowanie towarów: niekrajowych , które w czasie tego składowania nie podlegają należnościom celnym ani zakazom…
… coś zaimportować, ale nie zapłacić od razu cła i VAT od całej dostawy to wykorzystujemy skład celny. Opłaca się, jeśli naprawdę koszt importu dużej partii jest dużo niższy niż małymi partiami, możemy wtedy importować i clić towar ze składu małymi partiami.
Przepisy przewidują tworzenie trzech typów składów celnych:
a) publicznego, w którym odpowiedzialność za towar ponosi prowadzący skład b) publicznego, w którym odpowiedzialność ponosi korzystający ze składu c) prywatnego, tworzonego na potrzeby danej firmy Osoba chcąca skorzystać z procedury składu celnego zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia organu celnego. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien być złożony na 30 dni przed zgłoszeniem towaru do objęcia procedurą składu celnego. W przypadku korzystania ze składu publicznego do wniosku należy dołączyć umowę składu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz