Procedury celne - charakterystyka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1148
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury celne - charakterystyka - strona 1 Procedury celne - charakterystyka - strona 2

Fragment notatki:

Procedury celne
Wyróżniamy 8 procedur celnych:
Dopuszczenie do obrotu
Wywóz
Skład celny
Uszlachetnianie czynne
Przetwarzanie pod kontrolą celną
Odprawa czasowa
Uszlachetnianie bierne
Tranzyt
Procedury dzielimy na zawieszające i gospodarcze. Do procedur zawieszających należą: skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa, tranzyt; a do gospodarczych: skład celny, uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą, odprawa czasowa, uszlachetnianie bierne. Jak można zauważyć, większość procedur należy do obu rodzajów. Cechą charakterystyczną procedur zawieszających jest to, że objęcie nimi towarów nie jest zazwyczaj związane z koniecznością natychmiastowej zapłaty należności celnych i podatkowych. Z procedurami gospodarczymi wiąże się możliwość wykorzystania towaru w różnych procesach gospodarczych, konieczność ingerencji w towar celem jego udoskonalenia, poprawienia jego parametrów itp. Zazwyczaj procedury gospodarcze mogą mieć zastosowanie w stosunku do towarów niewspólnotowych (czyli takich, które nie zostały wyprodukowane w UE; przywiezione spoza UE i dopuszczone do obrotu we Wspólnocie). Korzystanie z procedur gospodarczych wiąże się z uzyskaniem od organu celnego pozwolenia określającego warunki i terminy korzystania z danej procedury. Z pozwoleniem wiąże się kwestia przeniesienia praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury gospodarczej na inne osoby, które spełniają wymagane warunki.
Uszlachetnianie czynne
Pozwala na uszlachetnienie:
Towarów niewspólnotowych przeznaczonych do powrotnego wywozu poza obszar celny Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych (system zawieszeń)
Towarów dopuszczonych do obrotu ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych, jeśli są one wywożone z obszaru celnego Wspólnoty w postaci produktów kompensacyjnych (system ceł zwrotnych)
Proces uszlachetniania polega na obróbce towaru, np. montaż, składanie, instalowanie, przetwarzanie, naprawa, odnowa. W wyniku tego procesu powstają produkty kompensacyjne. W trakcie uszlachetniania podmiot gospodarczy może użyć towarów ekwiwalentnych (czyli towarów wspólnotowych wykorzystywanych w miejsce przywożonych towarów do wytwarzania produktów kompensacyjnych). Odprawa czasowa
Procedura ta pozwala na wykorzystanie na obszarze celnym Wspólnoty towarów niewspólnotowych, przeznaczonych do powrotnego wywozu, bez dokonywania na nich żadnych zmian (z wyjątkiem tych wynikających ze zużycia i obniżenia ich wartości). Towary mogą znajdować się w odprawie czasowej 24 miesiące, w szczególnych okolicznościach termin ten można przedłużyć. Odprawę czasową dzielimy na 2 rodzaje: z częściowym zwolnieniem od cła i z całkowitym zwolnieniem od cła.


(…)

… należnościom celnym przywozowym ani środkom polityki handlowej, oraz towarów wspólnotowych, którym odrębne przepisy wspólnotowe dają możliwość korzystania ze środków stosowanych zazwyczaj przy wywozie tego rodzaju towarów. Składem celnym jest każde miejsce uznane przez organy celne i podlegające ich kontroli, w którym towary mogą być składowane zgodnie z ustalonymi warunkami. Składy celne mogą być publiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz