Wprowadzenie do zmian - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do zmian - wykład - strona 1 Wprowadzenie do zmian - wykład - strona 2 Wprowadzenie do zmian - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2012-10-11
WYKŁAD 1.
WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE
ZMIANĄ
Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska
ZAWARTOŚĆ KURSU
1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą.
3. Proces wprowadzania zmian do organizacji.
4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych.
5. Kultura organizacyjna w zmianach.
6. Wdra anie zmian – trochę praktyki.
7. Zaliczenie kursu.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
2. Typy i modele zmian organizacyjnych.
2
1
2012-10-11
ZASADY ZALICZENIA PRZEDMIOTU
Aktywna obecność na zajęciach 20% oceny końcowej
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Test problemowy o zarządzaniu zmianami 80% oceny
końcowej
3
OBOWIĄZUJĄCE PODRĘCZNIKI
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
4
2
2012-10-11
SYTUACJA W OTOCZENIU PRZEDSIĘBIORSTW
Problemy wynikające z wyczerpywania się zasobów
naturalnych i degradacji środowiska.
Przeniesienie punktu cię kości z klasycznych
energochłonnych gałęzi przemysłu (koleje, motoryzacja,
włókiennictwo, guma oraz produkcja maszyn) na rzecz nauk
bazujących na przełomowych odkryciach w nowych
dyscyplinach naukowych (elektrotechnika kwantowa, teoria
informacji, biologia molekularna, ekologia), pozwalających
wykroczyć poza dotychczasowe wymiary czasu i przestrzeni
(sztuczna inteligencja, in ynieria systemów, fizyka
kwantowa).
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Problemy natury społecznej, politycznej i religijnej.
5
SYTUACJA W OTOCZENIU PRZEDSIĘBIORSTW
Zmiany w mentalności ludzi.
Nowe realia rynkowe: (globalizacja, nasilająca się
konkurencja, coraz szybszy postęp technologiczny, klient –
dyktator rynku.
Czynniki warunkujące sukces przedsiębiorstwa: klienci,
informacja, czas.
Konieczność działania szybciej, taniej i efektywniej.
Intensyfikuje się tempo zmian, ich liczba, czas wdro enia i
częstotliwość przeprowadzania, a tak e zło oność i
kompleksowość.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Rozwój Internetu i sieci informatycznych (przeniesienie
wielu prac koncepcyjnych do domu). Telekomunikacja staje
się substytutem transportu.
6
3
2012-10-11
ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Molochy stają się mniejszymi instytucjami
wielostronnymi i mogącymi sprostać wielorakim zadaniom.
Skuteczni mened erowie to nie tylko fachowcy od
zarządzania, ale osoby z otwartymi umysłami.
Przedsiębiorstwo epoki industrialnej
skrajna standaryzacja
stosowanie „skali maksimum”
centralizacja
Przedsiębiorstwo epoki postindustrialnej
dekoncentracja i zró nicowanie
„skala właściwa”
zdecentralizowane zarządzanie i
podejmowanie decyzji
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Decentralizacja zarządzania, zespoły problemowe.
7
ZMIANY W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Skuteczny pracownik jest mobilny, dobrze wykształcony,
otwarty na nowości.
Zarządzanie zmianami nie polega na osiąganiu stanu
docelowego i go utrwalaniu, ale na ciągłym byciu w procesie
zmieniania.
Zarządzanie chaosem to sposób na przetrwanie (stabilność to
krótki moment ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz