Ludzie w zmianach - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludzie w zmianach - wykład - strona 1 Ludzie w zmianach - wykład - strona 2 Ludzie w zmianach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2012-11-18
WYKŁAD 4.
LUDZIE W PROCESIE ZMIAN
ORGANIZAYCJNYCH
Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska
PŁASZCZYZNY PROCESU ZMIAN U LUDZI
Emocjonalna – popieranie, wyra anie entuzjazmu,
identyfikowanie się, zadowolenie.
Motoryczna – działanie, dą enie do pewnych skutków,
sprzyjanie pewnym postawom i działaniom.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Intelektualna – rozumienie, akceptowanie, stawianie pytań.
2
1
2012-11-18
POZIOMY REAKCJI LUDZI NA ZMIANY
Poziom zachowania (określone działania) – opór,
obojętność, współpraca
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Poziom nastawienia (emocjonalny, wewnętrzny stosunek
człowieka do zmiany) – wrogość, neutralność, entuzjazm
3
SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA REAKCJI
LUDZI NA ZMIANY
Cechy osobiste i predyspozycje
Przewidywane efekty zmiany
Wpływ zmiany na postrzegane normy i wartości
Aktualna sytuacja organizacji
Sposób przeprowadzania zmian
Przedstawienie sposobu wprowadzania zmian
Wpływ zmian na sytuację organizacji i rezultaty dla
poszczególnych pracowników
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
To, czego zmiana dotyczy
4
2
2012-11-18
KLASYCZNE POSTAWY LUDZI WOBEC ZMIAN (W
OPARCIU O ICH SYSTEM WARTOŚCI) (HOLSTEIN-BECK)
Presti owcy (ok. 25%) – godzą się przyswoić nową wartość,
ale za określoną cenę.
Przezorni (ok. 40%) – cenią sobie rozwagę, ostro ność i
dystans.
Sceptycy (około 20%) – cechuje ich brak wiary w
polepszenie czegokolwiek, dlatego są niechętni zmianom.
Tradycjonaliści (kilka procent) – naczelną ich wartością jest
przywiązanie i pieczołowite strze enie od dawna
sprawdzonych norm i wzorców.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Ryzykanci (kilka procent) – wysoko cenią odwagę, włączają
się jako pierwsi do procesu zmian.
5
POSTAWY WOBEC ZMIAN – ROLE I
ZACHOWANIA A CZAS ZMIAN
(MAXWELL)
Szybko przyjmujący (10%) – skutecznie pozyskują inne
osoby
Przyjmujący po pewnym czasie (60%) – rozwa ni i powolni.
Przyjmujący po dłu szym czasie (20%) – na ogół przeciwni
zmianom, poddają się im, jeśli poprzez je większość.
Konserwatyści (8%) – bronią przeszłości, odrzucają wszelkie
zmiany.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Nowatorzy (2%) – wizjonerzy, którzy są autorami nowych
idei.
6
3
2012-11-18
POSTAWY WOBEC ZMIAN
Recepcyjna aktywna lub wyczekująca (pozytywne podejście
do JU zainicjowanych zmian)
Pionierska (poszukiwanie twórczych rozwiązań).
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zachowawcza (niechęć wobec zmiany i przejawiany opór).
Najczęściej wynika z obaw. Postawie tej towarzysz często
spadek wydajności i zaanga owania związany z
poszukiwaniem dodatkowych korzyści wynikających z
aktualnego stanu organizacji.
7
ETAPY POZYTYWNEJ REAKCJI NA ZMIANY
2. Pesymizm (wiele pytań, obaw, wątpliwości)
3. Realne spojrzenie na proces (po odpowiednim
przygotowaniu i wyjaśnieniu istoty zmian).
4. Ukierunkowany optymizm (większa pewność, e się uda).
5. Satysfakcja z ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz