Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura organizacyjna w zmianach - wykład - strona 1 Kultura organizacyjna w zmianach - wykład - strona 2 Kultura organizacyjna w zmianach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2012-12-02
WYKŁAD 5.
KULTURA ORGANIZACYJNA
W ZMIANACH
Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska
KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E.
SCHEIN)
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Kultura organizacyjna jest
to zbiór dominujących
wartości i norm
postępowania
charakterystycznych dla
danej organizacji,
podbudowany
zało eniami co do natury
rzeczywistości i
przejawiający się poprzez
artefakty – zewnętrzne,
sztuczne twory danej
kultury.
Edgar Henry Schein
(ur. 1928)
2
1
2012-12-02
ISTOTA KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Wzorce kultury organizacyjnej stanowią podstawę codziennej
działalności
Kultura organizacyjna czyni działalność organizatorską jednolitą i
spójną
Kultura organizacyjna jest rezultatem procesu uczenia się w
obcowaniu z problemami otoczenia i koordynacji wewnętrznej
Kultura przedsiębiorstwa wyra a sposób pojmowania świata
przez uczestników organizacji
Kultura organizacyjna
społecznym.
jest
przekazywana
w
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Kultura organizacyjna jest zjawiskiem nie posiadającym
oddzielnego quasi-fizycznego bytu, który mo na obserwować
bezpośrednio
procesie
3
CECHY KULTURY ORGANIZACYJNEJ (BRATNICKI)
Jest podzielana (idee, znaczenia i wartości) wspólnie przez
wszystkich pracowników.
Jest przekazywana za pomocą procesu socjalizacji (jest
elementem łączącym teraźniejszość z przeszłością
przedsiębiorstwa, zachowując w ten sposób jego ciągłość).
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
W przewa ającej mierze ukryta jest ona w umysłach
pracowników; nie jest czymś co istnieje samodzielnie,
niejako na zewnątrz przedsiębiorstwa.
4
2
2012-12-02
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KSZTAŁT
KULTURY ORGANIZACYJNEJ
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
lider i jego zachowanie,
kryteria stosowane przy wyborze decyzji,
system nagradzania w organizacji, kryteria karania i rodzaj
wzmocnień,
zwyczaje związane ze statusem, zmianą ról, osobistym
uznaniem, utratą władzy, ułatwieniami społecznymi itp.,
technologie i struktury,
symbole: język, gesty, legendy, opowieści, mity,
struktura organizacyjna, systemy i procedury,
strona psychologiczna środowiska pracy
5
MODEL POZIOMÓW KULTURY EDGARA
SCHEINA
normy i wartości
częściowo widoczne
i uświadamiane
zało enia
całkiem niewidoczne
i nieuświadamiane
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
artefakty
widoczne
i uświadamiane
6
3
2012-12-02
WARTOŚCI KULTUROWE
Wartością kulturową jest wszystko to, co jest korzystne i
po ądane przez ludzi.
Hierarchia wartości – układ wartości ze względu na stopień
po ądania.
Rodzaje wartości:
-
wartości indywidualne, wartości grupowe.
-
wartości akceptowane, wartości deklarowane, wartości
postrzegane.
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
System wartości – układ wartości charakterystycznych dla
jednostki lub grupy.
7
NORMY KULTUROWE
Normy to obowiązujące ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz