Kryzys, patologie a zmiana

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryzys, patologie a zmiana - strona 1 Kryzys, patologie a zmiana - strona 2 Kryzys, patologie a zmiana - strona 3

Fragment notatki:

2013-01-05
WYKŁAD 7.
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA
PATOLOGIE ORGANIZACYJNE
A ZMIANA
Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska
ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Chiński ideogram słowa „kryzys” jest
kombinacją dwóch terminów: „zagro enie” i
„szansa”.
Kryzys oznacza moment rozstrzygające, punkt
zwrotny, okres przełomu. (Encyklopedia PWN)
2
1
2013-01-05
ELEMENTY ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ
KRYZYSOWĄ
Scenariusze walki z kryzysem
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Typ/rodzaj kryzysu
Etap/faza kryzysu
Systemy (obszary) sytuacji kryzysowej
Udziałowcy kryzysu
3
ETAPY/FAZY ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ
KRYZYSOWĄ
1.
3.
4.
5.
Od 70 do 90% firm (w zale ności od bran y) nie jest przygotowana na
nadejście kryzysu. (Mitroff, Pauchant)
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
2.
Wykrywanie sygnałów kryzysu
Przygotowanie/zapobieganie
Powstrzymywanie/ograniczanie szkód
Normalizacja
Uczenie się
4
2
2013-01-05
MECHANIZMY REAKCJI NA SYTUACJE KRYZYSOWE
Typ
mechanizmu
Interpretacja zachowań i postaw
Kryzys zdarza się innym. My jesteśmy „nieprzemakalni”.
Odrzucanie
Kryzysy się zdarzają, ale ich wpływ na naszą organizację
jest minimalny.
Idealizacja
Kryzysy nie zdarzają się dobrym organizacjom.
Megalomania
Nasza wielkość i potęga chroni nas przed kryzysem.
Projekcja
Je eli zdarzy się kryzys, to znaczy, e ktoś nam zaszkodził.
Intelektualizacja
Nie ma potrzeby martwić się o kryzys, dopóki jest
prawdopodobieństwo jest niskie. Zanim powa nie
potraktujemy kryzys, trzeba precyzyjnie oszacować
realne zagro enie i potencjalne konsekwencje.
Fragmentaryzacja
Kryzys nie mo e dotknąć wszystkich składników
organizacji dopóki są one niezale ne i wyodrębnione.
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zaprzeczanie
5
OBSZARY SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Technologia
Struktura organizacyjna
Czynnik ludzki
Kultura organizacji
Postawy kadry kierowniczej
6
3
2013-01-05
PROCES ZARZĄDZANIA SYTUACJĄ
KRYZYSOWĄ
1.
3.
4.
5.
6.
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
2.
Formalizacja celu zarządzania kryzysowego
Etap diagnostyczny
Etap decyzyjny
Etap projektowy
Etap wdro eniowy
Etap kontroli i korekty
7
1. FORMALIZACJA CELU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zapewnienie przetrwania
Uzdrowienia organizacji
8
4
2013-01-05
2. ETAP DIAGNOSTYCZNY
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Identyfikacja kluczowych problemów i zagro eń
Ocena przyczyn i symptomów kryzysu
Określenie typu kryzysu
Ocena głównych konsekwencji
Określenie etapu sytuacji kryzysowej
Określenie udziałowców sytuacji kryzysowej
9
3. ETAP DECYZYJNY
Zarządzanie zmianą organizacyjną
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Sformułowanie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz