Zarządzanie zmianą organizacyjną

note /search

Menederowie jutra w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

2012-12-19 WYKŁAD 6. MENED EROWIE „JUTRA” W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA NOWE ROLE MENED ERA Teorie i modele społeczne (organizacyjne teorie zmiany, które kształtują koncepcyjnie nasze wyobra enie o organizacji i mened erze) Oczekiwania społeczeńs...

Kryzys, patologie a zmiana

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

2013-01-05 WYKŁAD 7. ZARZĄDZANIE KRYZYSEM A ZMIANA PATOLOGIE ORGANIZACYJNE A ZMIANA Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ISTOTA KRYZYSU W ORGANIZACJI Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Ch...

Kultura organizacyjna w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

2012-12-02 WYKŁAD 5. KULTURA ORGANIZACYJNA W ZMIANACH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska KULTURA ORGANIZACJI (DEF. ZA E. SCHEIN) Zarządzanie zmianą organizacyjną prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska Kultura organizacyjna...

Ludzie w zmianach - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

2012-11-18 WYKŁAD 4. LUDZIE W PROCESIE ZMIAN ORGANIZAYCJNYCH Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska PŁASZCZYZNY PROCESU ZMIAN U LUDZI Emocjonalna – popieranie, wyra anie entuzjazmu, identyfikowanie się, zadowolenie. Motoryczna – działanie, dą enie do pewnych skutków, sprzyjanie pewnym post...

Proces zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1351

2012-10-27 ETAPY PROCESU ZMIENIANIA ORGANIZACJI 2. Przyjęcie określonej strategii zmieniania. 3. Zaplanowanie procesu przebiegu zmian adekwatnie do typu (1) i strategii (2) zmian. WYKŁAD 3. PROCES WPROWADZENIA ZMIAN 4. Wdro enie zmian. 5. Kontrola całego procesu. ORGANIZACYJNYCH Prof. nad...

Typy i modele zmian

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2779

2012-10-11 WYKŁAD 2. TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne. Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie jednorazowe (nie następuje w jednym momencie). Zarządzanie zm...

Wprowadzenie do zmian - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie zmianą organizacyjną
Pobrań: 154
Wyświetleń: 959

2012-10-11 WYKŁAD 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Prof. nadzw dr hab. in . Anna Zarębska ZAWARTOŚĆ KURSU 1. Wprowadzenie do zarządzania zmianą. 3. Proces wprowadzania zmian do organizacji. 4. Ludzie w procesie zmian organizacyjnych. 5. Kultura organizacyjna w zmianach. 6. Wdra anie ...