Typy i modele zmian

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2695
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy i modele zmian - strona 1 Typy i modele zmian - strona 2 Typy i modele zmian - strona 3

Fragment notatki:

2012-10-11
WYKŁAD 2.
TYPY I MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH
Prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
MODELE ZMIAN ORGANIZACYJNYCH
Poszczególne modele mają odmienne punkty centralne.
Zmiana jest traktowana jako proces, a nie zdarzenie
jednorazowe (nie następuje w jednym momencie).
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Słu ą zrozumieniu natury procesu zmiany przez jego
uczestników oraz pozwalają wypracować przemyślany i
systematyczny sposób postępowania.
2
1
2012-10-11
MODELE PROCESU ZMIANY, C.D.
Model trzyetapowy (podkreśla rolę grupy, która kształtuje
zachowania indywidualne i jest nośnikiem zmian
organizacyjnych).
Wielofazowy model zmiany zaplanowanej (przyjmuje
całościowy punkt widzenia, zgodnie z którym organizacja
rozumiana jest jako system otwarty, składający się ze
wzajemnie powiązanych subsystemów, podlegający wpływom
otoczenia).
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Model badań aktywnych (akcentuje zachowania jednostek i
konieczność ich przeobra ania zgodnie z wymaganiami zmian
– „od zmian indywidulanych do zmian organizacji”).
3
MODEL BADAŃ AKTYWNYCH – ZAŁO
ENIA
(KURT LEWIN)
(Uczestnicy: kierownictwo, adresaci, konsultanci zewnętrzni)
Podstawą procesu zmian jest uczenie się, a proces zmiany
zachowań ma charakter ewolucyjny i postępuje w miarę
uczenia się.
(Uczestnicy współpracują ze sobą przy rozwiązywaniu problemu
i uczą się, co prowadzi do zmiany zachowań)
Wśród uczestników organizacji musi zaistnieć potrzeba
zmiany.
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Efektywność procesu zmian, wymaga wielu powtórzeń
systematycznych i racjonalnych analiz, które są podstawą
formułowania hipotez i projektowania działań.
4
2
2012-10-11
MODEL TRZYETAPOWY – ZAŁO
ETAPY
ENIA I
(KURT LEWIN, ROZWINIĘTY PRZEZ E. SCHEIN’A)
1.
2.
3.
Etapy procesu zmiany
Rozmro enie – wywołanie w ludziach motywacji potrzebnej do
przeprowadzenia zmiany i zwiększenia ich chłonności na
informacje płynące z otoczenia (wywołanie niezadowolenia ze
stanu istniejącego),
Zmiana – redefinicja postaw pracowników (potrzebne
wsparcie),
Zamro enie – stabilizacja i integracja dokonanych zmian i
przekształceń (poprzez system ocen, efektywności, szkolenia,
itp.).
Zarządzanie zmianą
prof. nadzw. dr hab. in . Anna Zarębska
Zachowania jednostek są podporządkowane normom i
wartościom uznawanym przez grupę, do której przynale ą,
Warunkiem utrzymania zmiany jest wprowadzenie i
utrwalenie nowych wzorców zachowań. Nie wystarczy podać
w jaki sposób mo na dojść do po ądanego poziomu rozwoju.
Konieczne jest tak e określenie sposobów utrzymania nowego
stanu.
5
WIELOFAZOWY MODEL ZMIANY PLANOWEJ
– ZAŁO ENIA I ETAPY
1.
2.
3.
4.
Etapy zmiany:
Poszukiwanie (exploration), czyli uświadomienie procesu
zmiany.
Planowanie (planning), czyli opracowanie celów zmiany.
Działanie (action), polegające na określeniu zasad
zarządzania procesem wprowadzania zmian i budowanie
poparcia.
Integracja (integration), czyli wprowadzenie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz